Lean Thinking

myślenie produktywne dla skutecznego wdrażania i korzystania z zasad oraz instrumentów Lean

Po pierwsze należy wyeliminować rzeczy, których w ogóle nie trzeba robić, to wszystko, co jest czystą stratą czasu, bez szans na jakiekolwiek kiedykolwiek rezultaty.
Peter F. Drucker

Szkolenie „Lean Thinking” nastawione jest na kształtowanie fundamentów pod szczupłą, niemarnotrawną organizację, pod proste i dostarczające wartość procesy produkcyjne i usługowe. To odpowiednie kształtowanie kultury organizacyjnej, rozszerzone podejście do przywództwa oraz zmiana sposobu myślenia. Po co? By budować systemy skuteczne, trwałe i elastyczne.

Produktywność, to robienie właściwych rzeczy, we właściwy sposób, we właściwym czasie; to upraszczanie, dostrzeganie marnotrawstwa i wyrabianie nawyków; to także zmiana sposobu myślenia, zmiana podejścia, nastawienia do tego co i jak wykonujemy.
A podejście jest tą małą rzeczą, która robi dużą różnicę (W. Churchill).

Produktywny lider myśli holistycznie, dostrzega konteksty, nadaje sens działaniom i mądrze standaryzuje procesy oraz  systemy. Umiejętnie dobiera też instrumenty zarządzania, tworząc w organizacji skrojoną na miarę skrzynkę narzędziową. Dba o rozwój pracowników, jednocześnie realizując swoją własną, dopasowaną do potrzeb, strategię rozwijania kompetencji. Lider skuteczny jest mentorem dbającym o środowisko pracy i rozwijającym kulturę organizacyjną sprzyjającą działaniom produktywnym i twórczym. To osoba, która buduje fundamenty pod szczupłą organizację. Lider powinien posiadać więc solidny pakiet kompetencji.

Czego dowiesz się na naszym szkoleniu z Lean Thinking?

Celem warsztatów, pełnych mądrej zabawy i humoru, jest zapoznanie uczestników z pojęciami, zasadami i instrumentami myślenia oraz zarządzania, nierozerwalnie związanymi z wdrażaniem podejścia Lean, a niestety często pomijanymi. Lean to nie tylko skrzynka narzędziowa, to przede wszystkim sposób myślenia. Istotą tego podejścia jest ukształtowanie zespołu aktywnych, kreatywnych, zaangażowanych i analizujących fakty ludzi.

Podczas szkolenia będzie więc zarówno o kompetencjach twardych, jak i miękkich. Porozmawiamy o tym, czym jest produktywność, co wpływa na nią negatywnie, jak nie poddać się iluzji i schematom rozumowania.

Program szkolenia

Wykładowca

Adresaci

Informacje organizacyjne

 1. 1
  Koncepcja Lean Management – bo mniej znaczy lepiej
  • Czym jest, a czym nie jest Lean?
  • Zbiór zasad szczupłego działania
  • Czym jest produktywność i co na nią wpływa?
  • Holizm i kontekst, jako niezbędne instrumenty pracy menedżera
  • O iluzji w organizacji - naucz się pytać, aktywnie słuchać i obserwować
  • Sens pracy i wartość pracy
 2. 2
  Zrozumienie skrzynki narzędziowej Lean – analiza wybranych instrumentów Lean
 3. 3
  Kompetencje Lean Managera
 4. 4
  Lean Thinking to także myślenie krytyczne i twórcze
  • Po co menedżerowi i pracownikom kreatywność?
  • Krótki trening kreatywności
  • Podejmowanie decyzji na podstawie faktów i znajomość schematów oraz błędów w rozumowaniu – myślenie krytyczne w służbie Lean
 5. 5
  Kreatywne warsztaty Kaizen
 6. 6
  Szersze postrzeganie zarządzania wizualnego
 7. 7
  Skuteczne rozwiązywanie problemów to nie tylko procedury
  • Zmiana podejścia do procesu problem solving
  • A3 Thinking
 8. 8
  O mądrej standaryzacji
  • Cel i sens standaryzacji
  • Jak tworzyć skuteczne dokumenty sterujące
 9. 9
  Dlaczego niektóre zespoły są produktywne, a inne nie?
  • Praca zespołowa i indywidualna
  • Jak budować skuteczne zespoły
 10. 10
  Szacunek dla czasu – nieodnawialnego zasobu
 11. 11
  Efektywne rozwijanie wiedzy i umiejętność jej stosowania
  • Zasady aktywnego i efektywnego uczenia się
  • Idea Lifelong Learning
  • Personalizowanie strategii rozwijania kompetencji
 12. 12
  Znaczenie mentoringu dla skutecznego wdrażania zasad i instrumentów Lean
  • Mentoring i coaching a inne formy rozwijania kompetencji i instruowania pracowników
  • Jak dzielić się wiedzą?
  • Mentoring w procesie rozwiązywania problemów
 13. 13
  Środowisko pracy i kultura organizacyjna sprzyjające produktywności
 14. 14
  Lean Behaviors – czyli o zachowaniach ludzi w organizacji i ich wpływie na produktywność
 15. 15
  Podsumowanie

Iwona Burka

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, wykładowca uczelniany, adiunkt w Akademii Górnośląskiej w Katowicach, trener biznesu. Wieloletni praktyk w zakresie wdrażania i optymalizowania systemów zarządzania w organizacjach. Uczestniczka konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych, autorka i współautorka licznych publikacji z zakresu systemów zarządzania, filozofii Kaizen i koncepcji Lean, w tym książki "Lean Service w teorii i praktyce" poświęconej problematyce eliminowania marnotrawstwa w organizacjach usługowych. W swoich działaniach łączy pracę naukową z praktyką w biznesie. Od ponad dwudziestu lat usprawnia procesy w organizacjach, prowadzi doradztwo dla przedsiębiorstw, treningi biznesowe, lektoraty i webinary. Jej pasją jest upraszczanie, eliminowanie marnotrawstwa, złożoności i skomplikowania, a co za tym idzie zwiększanie produktywności. Jest, jak sama siebie określa, „Simplicity Designerem”, który nieustannie doskonali swój mindset, rozwijając i promując różne sposoby myślenia. Chodzi o to, by radzić sobie w świecie złożonym, skomplikowanym, niejednoznacznym i niepewnym, w świecie, w którym nasze aktywności coraz częściej zastępują maszyny i algorytmy. Jako pasjonatka efektywnego działania, skupia się też na mądrym i sprawnym uczeniu się, włączając w procesy edukacyjne myślenie twórcze, krytyczne, produktywne oraz wizualne. W Akademii Górnośląskiej opiekuje się Kołem Naukowym Zarządzania „Modny Umysł”.

Uczestniczenie w szkoleniu pozwoli na lepsze zrozumienie zasad skutecznej pracy zespołowej, projektowania wartościowych standardów, nadawania sensu pracy, skutecznego rozwiązywania problemów, czy budowania strategii rozwoju pracowników. Podczas szkolenia słuchacze zapoznają się z zasadami oraz instrumentami myślenia produktywnego, twórczego, krytycznego, holistycznego oraz wizualnego. Uczestnicy dowiedzą się też jak być mentorem i mądrze rozwijać zespół oraz jak budować fundamenty pod skutecznie działający system zarządzania, dbać o rozwijanie kultury organizacyjnej i tworzyć przyjazne środowisko pracy. Zatrzymamy się też na zachowaniach ludzi i ich wpływie na produktywność organizacji.

Na jakie wyzwania i problemy odpowiada szkolenie?

 • trudność z budowaniem produktywnych zespołów
 • trafna ocena sytuacji, skuteczne obserwowanie, aktywne słuchanie oraz zadawanie pytań
 • całościowa ocena i dostrzeganie kontekstu, szczególnie wśród danych statystycznych
 • radzenie sobie z przeciążeniem informacjami
 • podejmowanie decyzji w zakresie rozwoju kompetencji w nieprzewidywalnym świecie
 • zrozumienie muda (marnotrawstwa) oraz wychodzenie poza schematy myślenia
 • skuteczne angażowanie pracowników w procesy rozwiązywania problemów
 • właściwa standaryzacja pracy
 • efektywny mentoring menedżerski

Jakie narzędzia otrzymają uczestnicy?

 • 7 muda – lista źródeł marnotrawstwa w poszerzonej wersji, w odniesieniu do całokształtu naszych aktywności
 • zestaw narzędzi wspierania produktywności
 • wykaz zasad budowania skutecznych zespołów
 • lista kompetencji Lean Menedżera
 • wybrane narzędzia skutecznego rozwiązywania problemów
 • zasady oraz instrumenty myślenia twórczego (kreatywności) oraz krytycznego (racjonalności) – jak wsad w procesy optymalizacyjne oraz w procesy problem solving
 • wybrane instrumenty myślenia wizualnego
 • zestaw zasad budowania strategii rozwijania kompetencji, narzędzia skutecznego uczenia się oraz lista kompetencji XXI wieku

Korzyści dla organizacji:

 • wzrost produktywności
 • umiejętność identyfikowania oraz minimalizowania marnotrawstwa
 • skuteczne rozwiązywania problemów
 • umiejętność myślenia twórczego, krytycznego, wizualnego i holistycznego
 • umiejętność budowania kultury organizacyjnej wspierającej wdrażanie Lean
 • umiejętność budowania produktywnych i skutecznych zespołów
 • mentoring menedżerski

 

 

 

 

myślenie produktywne dla skutecznego wdrażania i korzystania z zasad oraz instrumentów Lean

Po pierwsze należy wyeliminować rzeczy, których w ogóle nie trzeba robić,
to wszystko, co jest czystą stratą czasu, bez szans na jakiekolwiek kiedykolwiek rezultaty.
Peter F. Drucker

Produktywność, to robienie właściwych rzeczy, we właściwy sposób, we właściwym czasie; to upraszczanie, dostrzeganie marnotrawstwa i wyrabianie nawyków; to także zmiana sposobu myślenia, zmiana podejścia, nastawienia do tego co i jak wykonujemy.
A podejście jest tą małą rzeczą, która robi dużą różnicę (W. Churchill).

Produktywny lider myśli holistycznie, dostrzega konteksty, nadaje sens działaniom i mądrze standaryzuje procesy oraz  systemy. Umiejętnie dobiera też instrumenty zarządzania, tworząc w organizacji skrojoną na miarę skrzynkę narzędziową. Dba o rozwój pracowników, jednocześnie realizując swoją własną, dopasowaną do potrzeb, strategię rozwijania kompetencji. Lider skuteczny jest mentorem dbającym o środowisko pracy i rozwijającym kulturę organizacyjną sprzyjającą działaniom produktywnym i twórczym. To osoba, która buduje fundamenty pod szczupłą organizację. Lider powinien posiadać więc solidny pakiet kompetencji.

Szkolenie „Lean Thinking” nastawione jest na kształtowanie fundamentów pod szczupłą, niemarnotrawną organizację, pod proste i dostarczające wartość procesy produkcyjne i usługowe. To odpowiednie kształtowanie kultury organizacyjnej, rozszerzone podejście do przywództwa oraz zmiana sposobu myślenia. Po co? By budować systemy skuteczne, trwałe i elastyczne.

Celem warsztatów, pełnych mądrej zabawy i humoru, jest zapoznanie uczestników z pojęciami, zasadami i instrumentami myślenia oraz zarządzania, nierozerwalnie związanymi z wdrażaniem podejścia Lean, a niestety często pomijanymi. Lean to nie tylko skrzynka narzędziowa, to przede wszystkim sposób myślenia. Istotą tego podejścia jest ukształtowanie zespołu aktywnych, kreatywnych, zaangażowanych i analizujących fakty ludzi.

Podczas szkolenia będzie więc zarówno o kompetencjach twardych, jak i miękkich. Porozmawiamy o tym, czym jest produktywność, co wpływa na nią negatywnie, jak nie poddać się iluzji i schematom rozumowania.

Uczestniczenie w szkoleniu pozwoli na lepsze zrozumienie zasad skutecznej pracy zespołowej, projektowania wartościowych standardów, nadawania sensu pracy, skutecznego rozwiązywania problemów, czy budowania strategii rozwoju pracowników. Podczas szkolenia słuchacze zapoznają się z zasadami oraz instrumentami myślenia produktywnego, twórczego, krytycznego, holistycznego oraz wizualnego. Uczestnicy dowiedzą się też jak być mentorem i mądrze rozwijać zespół oraz jak budować fundamenty pod skutecznie działający system zarządzania, dbać o rozwijanie kultury organizacyjnej i tworzyć przyjazne środowisko pracy. Zatrzymamy się też na zachowaniach ludzi i ich wpływie na produktywność organizacji.

Na jakie wyzwania i problemy odpowiada szkolenie?

 • trudność z budowaniem produktywnych zespołów
 • trafna ocena sytuacji, skuteczne obserwowanie, aktywne słuchanie oraz zadawanie pytań
 • całościowa ocena i dostrzeganie kontekstu, szczególnie wśród danych statystycznych
 • radzenie sobie z przeciążeniem informacjami
 • podejmowanie decyzji w zakresie rozwoju kompetencji w nieprzewidywalnym świecie
 • zrozumienie muda (marnotrawstwa) oraz wychodzenie poza schematy myślenia
 • skuteczne angażowanie pracowników w procesy rozwiązywania problemów
 • właściwa standaryzacja pracy
 • efektywny mentoring menedżerski

Jakie narzędzia otrzymają uczestnicy?

 • 7 muda – lista źródeł marnotrawstwa w poszerzonej wersji, w odniesieniu do całokształtu naszych aktywności
 • zestaw narzędzi wspierania produktywności
 • wykaz zasad budowania skutecznych zespołów
 • lista kompetencji Lean Menedżera
 • wybrane narzędzia skutecznego rozwiązywania problemów
 • zasady oraz instrumenty myślenia twórczego (kreatywności) oraz krytycznego (racjonalności) – jak wsad w procesy optymalizacyjne oraz w procesy problem solving
 • wybrane instrumenty myślenia wizualnego
 • zestaw zasad budowania strategii rozwijania kompetencji, narzędzia skutecznego uczenia się oraz lista kompetencji XXI wieku

Korzyści dla organizacji

 • wzrost produktywności
 • umiejętność identyfikowania oraz minimalizowania marnotrawstwa
 • skuteczne rozwiązywania problemów
 • umiejętność myślenia twórczego, krytycznego, wizualnego i holistycznego
 • umiejętność budowania kultury organizacyjnej wspierającej wdrażanie Lean
 • umiejętność budowania produktywnych i skutecznych zespołów
 • mentoring menedżerski

Program szkolenia

Koncepcja Lean Management – bo mniej znaczy lepiej

 • Czym jest, a czym nie jest Lean?
 • Zbiór zasad szczupłego działania
 • Czym jest produktywność i co na nią wpływa?
 • Holizm i kontekst, jako niezbędne instrumenty pracy menedżera
 • O iluzji w organizacji – naucz się pytać, aktywnie słuchać i obserwować
 • Sens pracy i wartość pracy

Zrozumienie skrzynki narzędziowej Lean – analiza wybranych instrumentów Lean

Kompetencje Lean Managera

Lean Thinking to także myślenie krytyczne i twórcze

 • Po co menedżerowi i pracownikom kreatywność?
 • Krótki trening kreatywności
 • Podejmowanie decyzji na podstawie faktów i znajomość schematów oraz błędów w rozumowaniu – myślenie krytyczne w służbie Lean

Kreatywne warsztaty Kaizen

Szersze postrzeganie zarządzania wizualnego

Skuteczne rozwiązywanie problemów to nie tylko procedury

 • Zmiana podejścia do procesu problem solving
 • A3 Thinking

O mądrej standaryzacji

 • Cel i sens standaryzacji
 • Jak tworzyć skuteczne dokumenty sterujące

Dlaczego niektóre zespoły są produktywne, a inne nie?

 • Praca zespołowa i indywidualna
 • Jak budować skuteczne zespoły

Szacunek dla czasu – nieodnawialnego zasobu

Efektywne rozwijanie wiedzy i umiejętność jej stosowania

 • Zasady aktywnego i efektywnego uczenia się
 • Idea Lifelong Learning
 • Personalizowanie strategii rozwijania kompetencji

Znaczenie mentoringu dla skutecznego wdrażania zasad i instrumentów Lean

 • Mentoring i coaching a inne formy rozwijania kompetencji i instruowania pracowników
 • Jak dzielić się wiedzą?
 • Mentoring w procesie rozwiązywania problemów

Środowisko pracy i kultura organizacyjna sprzyjające produktywności

Lean Behaviors – czyli o zachowaniach ludzi w organizacji i ich wpływie na produktywność

Podsumowanie

Nie znalazłeś terminu szkolenia? Obecnie realizujemy je jedynie w formule zamkniętej.

Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o możliwości przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla Twojej organizacji.