Komunikacja i feedback – magia trudnej rozmowy

Jak nie stracić zaangażowanych pracowników i odzyskać tych, którzy tak zaangażowani nie są.

Trudna rozmowa.
Czyli każda rozmowa, przed którą musimy wziąć głębszy wdech, choć przez chwilę ułożyć sobie w głowie scenariusz tego,
co powiemy i jaki chcielibyśmy osiągnąć dzięki niej efekt. To każda rozmowa, kiedy coś, co miało się dziać nie zostało wdrożone,
kiedy coś zostało ustalone a nie zostało dotrzymane, kiedy zaobserwujemy spadek motywacji lub kiedy pracownik wprost
wyraża swoje niezadowolenie z sytuacji, w której się znalazł i przychodzi z tym do nas.
To, z czym wyjdzie, z jakim nastawieniem, jakim przekonaniem na nasz temat ma często niedoceniane znaczenie w tym,
jak dalej układać się będzie nasza z nim relacja i jak wyglądać będzie jego efektywność.

Trudna rozmowa ma swój schemat, ma swój porządek.

Jest również przestrzenią, w której w krótkim czasie menedżer musi zastosować całą paletę swoich kompetencji
i intuicji. W której często detale potrafią zadecydować o jej efektywności. To podczas niej można bardzo dużo wygrać.
Ale i bardzo dużo stracić. Dlatego też, na niej skupimy się podczas tego szkolenia.

 

 

Program szkolenia

Wykładowca

Adresaci

Informacje organizacyjne

 1. 1
  BLOK 1. Wprowadzenie do komunikacji
  • Będzie to blok świadomościowo-narzędziowy. Wprowadzone zostaną kluczowe pojęcia, które zbudują wspólną bazę do dalszej pracy. Będziemy pracować nad zbudowaniem świadomości komunikacyjnej. Rozbierzemy proces komunikacji na czynniki pierwsze, by lepiej zrozumieć na którym etapie i dlaczego powstają bariery, uniemożliwiające skuteczne zrozumienie się dwójki rozmawiających z sobą ludzi. Będzie to okazja by poznać, przypomnieć lub utrwalić sobie pomocne w codziennej komunikacji schematy udzielania informacji zwrotnej, które – gdy staną się nawykiem – pozwalają efektywnie wpływać na zachowania pracowników. 
 2. 2
  BLOK 2.  Trening podstawowych narzędzi
  • Będzie to blok warsztatowy, którego integralną część stanowić będzie trening formułowania informacji zwrotnej w ramach zaproponowanego, sprawdzonego w boju, schematu. Będzie to okazja do zbudowania bazy, fundamentu, na którym opiera się każda efektywnie przeprowadzona trudna rozmowa. Podczas tego bloku zbudowane zostaną podwaliny pod nawyk – bo sala szkoleniowa to najlepsze miejsce by ćwiczyć. 
 3. 3
  BLOK 3. Pierwsze trudne rozmowy
  • Od tego momentu wejdziemy w rytm pracy nad zbudowaniem kompetencji w prowadzeniu trudnych rozmów. Będziemy pracować w mniejszych zespołach, z wykorzystaniem narzędzia scenek na przygotowanych przez trenera przykładach. Każdy uczestnik kilkukrotnie wcieli się w rolę menedżera, pracownika i obserwatora. Będzie to okazja, żeby zastosować z poprzedniego bloku narzędzia w kontekście trudnej rozmowy, która toczy się swoją unikatową dynamiką i dobre przygotowanie jedynie wspiera a nie jest gwarantem sukcesu, gdyż w grę zaczynają wchodzić emocje, intuicja, uważne słuchanie czy zadawanie pytań. Kluczowym elementem będzie feedback udzielony przez pozostałych uczestników oraz przez trenera. 
 4. 4
  BLOK 4. Zrozumieć dynamikę rozmowy
  • Trudna rozmowa to swoisty taniec ról, które w niej odgrywamy. My i nasz pracownik. Trzymając się nurtu analizy transakcyjnej przyjrzymy się schematom postępowania w rozmowie, by lepiej zrozumieć swoje emocje i emocje naszego pracownika, by świadomie obserwować to, co dzieje się podczas rozmowy. Dzięki temu można skutecznie reagować, tworząc przestrzeń do konstruktywnego rozwiązania. Przyjrzymy się rolom wybawcy, ofiary i prześladowcy, w które każdemu zdarza się wchodzić w rozmowie i omówimy sposoby wychodzenia z tych ról. 
 5. 5
  Zakończenie
  • Będzie to czas na podsumowanie i opracowanie przez każdego z uczestników indywidualnego planu działania, by rozwijać się w trudnej sztuce, jaką jest prowadzenie trudnych rozmów

Marek Guzowski

Doświadczony trener, coach i konsultant biznesu w zakresie rozwoju osobistego, HRM, zarządzania, przywództwa, mediacji i szeroko pojętych kompetencji miękkich, w tym autoprezentacji. Psycholog zarządzania i społecznych aspektów międzykulturowości. Potrafi inspirować do zmiany, dbając jednocześnie o efektywność działań biznesowych. Jako trener pracuje metodami nauki przez doświadczenie. Starannie dobiera metody dla zapewnienia maksimum efektywności przy zachowaniu atrakcyjności ich formy. Pracuje w paradygmacie coachingu koaktywnego i treningu psychodynamicznego, prowadząc zajęcia w oparciu o proces grupowy.

Zapraszamy na autorski trening Marka Guzowskiego, w czasie którego:

 • poznasz wygodny schemat rozmowy, który pozwoli Ci zakończyć konstruktywnie większość trudnych rozmów z pracownikami,
 • zaznajomisz się z podstawowymi narzędziami komunikacyjnymi, które pozwolą Ci efektywnie udzielić informacji zwrotnej,
 • będziesz mieć okazję przećwiczyć rozmowę w praktyce, otrzymać feedback o najmniejszych detalach, które mogą przesądzić o tym, jak zakończy się spotkanie.

jak nie stracić zaangażowanych pracowników i odzyskać tych, którzy tak zaangażowani nie są

Trudna rozmowa. Czyli każda rozmowa, przed którą musimy wziąć głębszy wdech, choć przez chwilę ułożyć sobie w głowie scenariusz tego, co powiemy i jaki chcielibyśmy osiągnąć dzięki niej efekt. To każda rozmowa, kiedy coś, co miało się dziać nie zostało wdrożone, kiedy coś zostało ustalone a nie zostało dotrzymane, kiedy zaobserwujemy spadek motywacji lub kiedy pracownik wprost wyraża swoje niezadowolenie z sytuacji, w której się znalazł i przychodzi z tym do nas. To, z czym wyjdzie, z jakim nastawieniem, jakim przekonaniem na nasz temat ma często niedoceniane znaczenie w tym, jak dalej układać się będzie nasza z nim relacja i jak wyglądać będzie jego efektywność.  

Trudna rozmowa ma swój schemat, ma swój porządek. Jest również przestrzenią, w której w krótkim czasie menedżer musi zastosować całą paletę swoich kompetencji i intuicji. W której często detale potrafią zadecydować o jej efektywności. To podczas niej można bardzo dużo wygrać. Ale i bardzo dużo stracić. Dlatego też, na niej skupimy się podczas tego szkolenia. 

Zapraszamy na autorski trening Marka Guzowskiego, w czasie którego:

 • poznasz wygodny schemat rozmowy, który pozwoli Ci zakończyć konstruktywnie większość trudnych rozmów z pracownikami,
 • zaznajomisz się z podstawowymi narzędziami komunikacyjnymi, które pozwolą Ci efektywnie udzielić informacji zwrotnej,
 • będziesz mieć okazję przećwiczyć rozmowę w praktyce, otrzymać feedback o najmniejszych detalach, które mogą przesądzić o tym, jak zakończy się spotkanie. 

Program szkolenia:

BLOK 1. Wprowadzenie do komunikacji

Będzie to blok świadomościowo-narzędziowy. Wprowadzone zostaną kluczowe pojęcia, które zbudują wspólną bazę do dalszej pracy. Będziemy pracować nad zbudowaniem świadomości komunikacyjnej. Rozbierzemy proces komunikacji na czynniki pierwsze, by lepiej zrozumieć na którym etapie i dlaczego powstają bariery, uniemożliwiające skuteczne zrozumienie się dwójki rozmawiających z sobą ludzi. Będzie to okazja by poznać, przypomnieć lub utrwalić sobie pomocne w codziennej komunikacji schematy udzielania informacji zwrotnej, które – gdy staną się nawykiem – pozwalają efektywnie wpływać na zachowania pracowników. 

BLOK 2.  Trening podstawowych narzędzi

Będzie to blok warsztatowy, którego integralną część stanowić będzie trening formułowania informacji zwrotnej w ramach zaproponowanego, sprawdzonego w boju, schematu. Będzie to okazja do zbudowania bazy, fundamentu, na którym opiera się każda efektywnie przeprowadzona trudna rozmowa. Podczas tego bloku zbudowane zostaną podwaliny pod nawyk – bo sala szkoleniowa to najlepsze miejsce by ćwiczyć. 

BLOK 3. Pierwsze trudne rozmowy

Od tego momentu wejdziemy w rytm pracy nad zbudowaniem kompetencji w prowadzeniu trudnych rozmów. Będziemy pracować w mniejszych zespołach, z wykorzystaniem narzędzia scenek na przygotowanych przez trenera przykładach. Każdy uczestnik kilkukrotnie wcieli się
w rolę menedżera, pracownika i obserwatora. Będzie to okazja, żeby zastosować z poprzedniego bloku narzędzia w kontekście trudnej rozmowy, która toczy się swoją unikatową dynamiką i dobre przygotowanie jedynie wspiera a nie jest gwarantem sukcesu, gdyż w grę zaczynają wchodzić emocje, intuicja, uważne słuchanie czy zadawanie pytań. Kluczowym elementem będzie feedback udzielony przez pozostałych uczestników oraz przez trenera. 

BLOK 4. Zrozumieć dynamikę rozmowy

Trudna rozmowa to swoisty taniec ról, które w niej odgrywamy. My i nasz pracownik. Trzymając się nurtu analizy transakcyjnej przyjrzymy się schematom postępowania w rozmowie, by lepiej zrozumieć swoje emocje i emocje naszego pracownika, by świadomie obserwować to, co dzieje się podczas rozmowy. Dzięki temu można skutecznie reagować, tworząc przestrzeń do konstruktywnego rozwiązania. Przyjrzymy się rolom wybawcy, ofiary i prześladowcy, w które każdemu zdarza się wchodzić w rozmowie i omówimy sposoby wychodzenia z tych ról. 

Zakończenie

Będzie to czas na podsumowanie i opracowanie przez każdego z uczestników indywidualnego planu działania, by rozwijać się w trudnej sztuce, jaką jest prowadzenie trudnych rozmów

Nie znalazłeś terminu szkolenia? Obecnie realizujemy je jedynie w formule zamkniętej.

Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o możliwości przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla Twojej organizacji.