Kompendium wiedzy celno-podatkowej dla początkujących − procedury celne w obrocie towarowym z zagranicą

Zapraszamy na szkolenie wprowadzające w arkana wiedzy celno-podatkowej.

Program zajęć został opracowany przez wieloletniego praktyka, znanego i cenionego szkoleniowca z zakresu prawa celnego, organizacji transportu międzynarodowego oraz spedycji, byłego funkcjonariusz celnego i zarazem doświadczonego spedytora oraz agenta celnego.

Program szkolenia

Wykładowca

Informacje organizacyjne

 1. 1
  Obowiązki i uprawnienia związane z obrotem towarem w świetle przepisów prawa
  • Podstawy prawne UE dotyczące obrotu towarowego
  • Przepisy prawa krajowego w zakresie handlu towarami z zagranicą
  • Organy kontrolne w świetle przepisów o Służbie Celnej i Krajowej Administracji Skarbowej
 2. 2
  Podstawy funkcjonowania w zakresie importu i eksportu towarów
  • Wymogi związane z eksportem towarów z terytorium UE
  • Wymogi związane z importem towarów na terytorium UE
  • Status celny towarów
  • Inne procedury celne pozwalające na optymalizację kosztów przedsiębiorstwa
 3. 3
  E-komunikacja z organami celnymi/ KAS
  • Rejestracja w systemach celnych,
  • Komunikaty potwierdzające zwolnienie towaru do procedury celnej import/eksport
  • Nowa aplikacja w kontaktach z organami celnymi – e-klient SC
 4. 4
  Podstawowe wymagane dokumenty do odprawy celnej
  • Zgłoszenie celne,
  • Dokumenty przenoszące prawo własności na towar,
  • List przewozowy,
  • Pozwolenia, zezwolenia, koncesje i inne.
 5. 5
  Vat od importu towarów
  • Stawki VAT-u
  • Sankcje za nieprawidłowe rozliczanie VAT-u
  • Rozliczenie VAT-u z deklaracji VAT
 6. 6
  Pochodzenie towarów
  • Rodzaje pochodzenia
  • Formy dokumentowania pochodzenia
  • Wiążąca Informacja o Pochodzeniu
 7. 7
  Wartość celna
  • Podmioty powiązane
  • Wartość transakcyjna towarów
  • Kurs waluty
 8. 8
  Taryfa celna
  • Budowa taryfy celnej
  • Ogólne reguły interpretacji taryfowej
  • Tablice korelacyjne
 9. 9
  Przedstawicielstwo w sprawach celnych
  • Reprezentacja bezpośrednia
  • Reprezentacja pośredni
  • Wady i zalety rodzajów reprezentacji
 10. 10
  Postępowanie administracyjne w obrocie towarowym z zagranicą
  • Kontrola towarów,
  • Postępowanie administracyjne.
 11. 11
  Ograniczenia w obrocie towarowym zagranicą
  • Wymogi pozataryfowe na towarach w przywozie
  • Wymogi pozataryfowe na towarach w wywozie
 12. 12
  System Intrastat
  • Obowiązek sprawozdawczy na podmiotach gospodarczych
  • Zasady deklaracji Intrastat.
  • Sposób wypełniania deklaracji
  • Narzędzia wspierające w złożeniu deklaracji
 13. 13
  Analiza praktyczna zgłoszenia celnego – zadanie praktyczne
 14. 14
  Analiza zgłoszenia deklaracji Intrastat – zadanie praktyczne
 15. 15
  Panel dyskusyjny

Izabella Tymińska

Ekspert celny. Świetnie oceniany wykładowca-praktyk. Zajmuje się doradztwem z zakresu praktycznego zastosowania przepisów prawa celnego. Do jej firmy trafiają sprawy z tzw. „górnej półki trudności”, zawiłe i nietypowe. W pracy zawodowej wykorzystuje doświadczenia zdobyte w administracji celnej, spedycji i logistyce. Były pracownik Urzędu Celnego. Jest wykładowcą w Akademii Sztuki Wojennej na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia w Instytucie Logistyki w Warszawie. Posiada doświadczenie w doradztwie związanym z importem i eksportem towarów i usług, analizą finansowo-ekonomiczną kontraktów międzynarodowych. Specjalista w zakresie przygotowywania zgłoszeń celnych; reprezentacji klienta przed Urzędem Celnym; sporządzania deklaracji Intrastat. Praktyk, osobiście dokonywała odpraw celnych, Łączy teorię z praktyką w zakresie wszelkich rodzajów odpraw celnych oraz obrotu towarowego.

Zapraszamy na szkolenie wprowadzające w arkana wiedzy celno-podatkowej.

Program zajęć został opracowany przez wieloletniego praktyka, znanego i cenionego szkoleniowca z zakresu prawa celnego, organizacji transportu międzynarodowego oraz spedycji, byłego funkcjonariusz celnego i zarazem doświadczonego spedytora oraz agenta celnego.

Program szkolenia

 1. Obowiązki i uprawnienia związane z obrotem towarem w świetle przepisów prawa
  • Podstawy prawne UE dotyczące obrotu towarowego
  • Przepisy prawa krajowego w zakresie handlu towarami z zagranicą
  • Organy kontrolne w świetle przepisów o Służbie Celnej i Krajowej Administracji Skarbowej
 2. Podstawy funkcjonowania w zakresie importu i eksportu towarów
  • Wymogi związane z eksportem towarów z terytorium UE
  • Wymogi związane z importem towarów na terytorium UE
  • Status celny towarów
  • Inne procedury celne pozwalające na optymalizację kosztów przedsiębiorstwa
 3. E-komunikacja z organami celnymi/ KAS
  • Rejestracja w systemach celnych,
  • Komunikaty potwierdzające zwolnienie towaru do procedury celnej import/eksport
  • Nowa aplikacja w kontaktach z organami celnymi – e-klient SC
 4. Podstawowe wymagane dokumenty do odprawy celnej
  • Zgłoszenie celne,
  • Dokumenty przenoszące prawo własności na towar,
  • List przewozowy,
  • Pozwolenia, zezwolenia, koncesje i inne.
 5. Vat od importu towarów
  • Stawki VAT-u
  • Sankcje za nieprawidłowe rozliczanie VAT-u
  • Rozliczenie VAT-u z deklaracji VAT
 6. Pochodzenie towarów
  • Rodzaje pochodzenia
  • Formy dokumentowania pochodzenia
  • Wiążąca Informacja o Pochodzeniu
 7. Wartość celna
  • Podmioty powiązane
  • Wartość transakcyjna towarów
  • Kurs waluty
 8. Taryfa celna
  • Budowa taryfy celnej
  • Ogólne reguły interpretacji taryfowej
  • Tablice korelacyjne
 9. Przedstawicielstwo w sprawach celnych
  • Reprezentacja bezpośrednia
  • Reprezentacja pośredni
  • Wady i zalety rodzajów reprezentacji
 10. Postępowanie administracyjne w obrocie towarowym z zagranicą
  • Kontrola towarów,
  • Postępowanie administracyjne.
 11. Ograniczenia w obrocie towarowym zagranicą
  • Wymogi pozataryfowe na towarach w przywozie
  • Wymogi pozataryfowe na towarach w wywozie
 12. System Intrastat
  • Obowiązek sprawozdawczy na podmiotach gospodarczych
  • Zasady deklaracji Intrastat.
  • Sposób wypełniania deklaracji
  • Narzędzia wspierające w złożeniu deklaracji
 13. Analiza praktyczna zgłoszenia celnego – zadanie praktyczne
 14. Analiza zgłoszenia deklaracji Intrastat – zadanie praktyczne
 15. Panel dyskusyjny

Nie znalazłeś terminu szkolenia? Obecnie realizujemy je jedynie w formule zamkniętej.

Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o możliwości przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla Twojej organizacji.