Interwencja kryzysowa – jak wspierać zespół w sytuacji kryzysu

Czy jesteś gotowy mierzyć się z wyzwaniem jakim jest zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysu?
Jak reagować w sytuacjach trudnych dotyczących Twojego zespołu?
Czy wiesz jak wspierać zespół, który doświadczył kryzysu?
Jak pracować z emocjami własnymi i współpracowników?

To szkolenie pomaga uczestnikom skutecznie reagować na sytuacje kryzysowe, minimalizować wpływ na zespół i organizację oraz przywracać normalność po przejściu przez trudne momenty.

Program szkolenia

Wykładowca

Adresaci

Informacje organizacyjne

  1. 1
    Jak reagować w trudnych sytuacjach dotyczących zespołu?
    • Kryzys w życiu człowieka – trudne sytuacje w życiu człowieka i ich wpływ na funkcjonowanie w zespole. Kiedy zasada „praca w pracy” a „życie prywatne życiem prywatnym” – staje się niemożliwa do zrealizowania?
    • Zasady interwencji kryzysowej w zespole. Co mogę zrobić? Jak mogę się zachować?
    • Kryzys? Śmierć? Samobójstwo? Choroba? Rozwód? Co możemy zrobić żeby pomóc osobie, która to przeżywa?
    • Etapy przeżywania sytuacji kryzysowej, czyli o tym czy czas leczy rany? Czy raczej to, co się dzieje w tym czasie, pomaga nam przetrwać?
    • Nie widzę? Nie słyszę? Nie reaguję? Czy zawsze muszę reagować? Czy zawsze muszę podejmować działanie? Kierownicza czwórka kartezjańska zanim cokolwiek zrobisz.
    • Kłopot? Trudności? Problem? Kryzys? Etapy radzenia sobie i świadomość kiedy kierownik może zareagować?
    • Schemat rozmowy interwencyjnej. Co? Jak? Kiedy? Mogę powiedzieć pracownikowi, u którego zauważam regres?
    • Schemat rozmowy wspierającej. Kiedy nie wiesz jak się zachować…. Zachowaj się jak człowiek.
    • Kryzys czy manipulacja? Czy ludzie mogą manipulować innymi opowiadając o swoim życiu?
    • „Dlaczego czasem mam wrażenie, że ludzie robią wszystko, żeby sobie i mi utrudnić życie?” Przegląd gierek pracowniczych, czyli jak odróżnić zachowanie, które jest reakcją na trudną sytuację, od gierki, manipulacji?
  2. 2
    Rozmowy w kryzysowej sytuacji - jak pracować z emocjami własnymi i współpracowników?
    • Jak rozmawiać z osobą, która jest w trudnej sytuacji?
    • Jakie zachowania wzmacniają negatywne doświadczenia osoby, przeżywającej trudną sytuację?
    • Pozytywne myślenie? Negatywne myślenie? Czego oczekujemy od osoby w trudnej sytuacji? Jak racjonalnie pomóc pracownikowi w trudnej sytuacji?
    • „Usłysz co mówi twój współpracownik” – fakty czy opinie?
    • Racjonalna Terapia Zachowań – jak przekonania wpływają na nasze emocje?
    • RTZ – jak praca z przekonaniami może pomóc w radzeniu sobie z emocjami? Jak możesz inaczej porozmawiać z osobą, która przeżywa trudną sytuację?
    • Poznawcze sposoby radzenia sobie z trudną sytuacją – jak pytania mogą pomóc w zrozumieniu trudnej sytuacji?
    • Osiem kół ratunkowych – sposoby rozmowy i udzielania wsparcia pracownikowi w sytuacji trudnej – przegląd technik, które mają pomóc przejść przez trudną sytuację.
    • Rozmowa, która „pogorszy” – czego nie należy robić w sytuacji kryzysowej?
    • Depresja, wypalenie zawodowe, psychopatia… – wiedza z zakresu psychologii klinicznej. Co warto wiedzieć kiedy pracuje się z ludźmi?
    • Dlaczego tak to przeżywam? Chwila dla analizy własnej sytuacji i motywów. Czy jestem gotowy żeby pomóc pracownikowi?

Julita Urbaniuk

Psycholog i pedagog, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła polsko-austriacką szkołę dla trenerów WIFI Osterreich w Wiedniu oraz szkolenia z zakresu zarządzania projektami według metodologii PMI. Jest certyfikowanym trenerem FRIS. Ukończyła intensywny kurs interwencji kryzysowej posiadający formalną akceptację Zarządu Sekcji Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od ponad 19 lat pracuje dla biznesu skutecznie szkoląc pracowników głównie dużych firm. Zna dobrze specyfikę i problemy występujące na produkcji. Na co dzień posługuje się technikami wspierającymi podejście LEAN i zarządzanie projektami. Jest zwolennikiem stosowania technik kreatywnych w pracy. Swoją specjalistyczną wiedzę przekłada na praktyczne rozwiązania. W czasie warsztatów i treningów posługuje się nowoczesnymi, aktywizującymi uczestników metodami szkoleniowymi. Jej zajęcia charakteryzują się ciekawą formą i wysokim poziomem merytorycznym. Potrafi elastycznie dopasować się do potrzeb słuchaczy i razem z nimi opracować skuteczne sposoby postępowania w konkretnych sytuacjach. Realizowała wiele szkoleń dla firm produkcyjnych m.in. w tematyce motywowania zespołu, budowania autorytetu lidera, rozwiązywania problemów.

Szkolenie z interwencji kryzysowej, które skupia się na wspieraniu zespołu w sytuacjach kryzysowych, może być wartościowe dla różnych grup zawodowych i liderów, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie personelem w trudnych sytuacjach.

  • Kierownicy i menedżerowie: Liderzy organizacji są kluczowi w zarządzaniu kryzysami. Szkolenie może pomóc im w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych, komunikacji z zespołem oraz koordynacji działań w celu minimalizacji skutków kryzysu.
  • Pracownicy działów HR: Specjaliści z dziedziny zasobów ludzkich często odgrywają ważną rolę w zarządzaniu personelem w trakcie kryzysu. Szkolenie może pomóc im w rozwijaniu umiejętności wsparcia emocjonalnego, zarządzania stresem pracowników i podejmowania działań w celu przywrócenia normalności w miejscu pracy.
  • Liderzy zespołów projektowych: W trakcie projektów mogą wystąpić sytuacje kryzysowe, takie jak opóźnienia, problemy techniczne czy konflikty w zespole. Liderzy zespołów projektowych mogą skorzystać z szkolenia w zakresie interwencji kryzysowej, aby skutecznie reagować na nieprzewidziane wydarzenia.
  • Specjaliści ds. bezpieczeństwa: Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w miejscu pracy, zwłaszcza w przypadku firm pracujących w specjalnych branżach, mogą znaleźć wartość w szkoleniu, które pozwoli im lepiej przygotować się do reakcji na kryzysy związane z bezpieczeństwem.
  • Trenerzy i coachowie: Osoby pracujące jako trenerzy czy coachowie mogą potrzebować umiejętności interwencji kryzysowej, aby wspierać swoich podopiecznych w trudnych sytuacjach, zwłaszcza gdy kryzys wpływa na ich funkcjonowanie w pracy.
  • Pracownicy działów komunikacji: Skuteczna komunikacja jest kluczowa w czasie kryzysu. Osoby pracujące w dziale komunikacji mogą skorzystać z szkolenia, aby doskonalić umiejętności zarządzania informacjami i komunikacji w sytuacjach kryzysowych.

Jakie korzyści wyniesiesz z uczestnictwa w warsztatach:

  • poznasz sposoby wspierania osób w kryzysie
  • poznasz zasady pracy z zespołem, w którym ktoś doświadczył kryzysu
  • poznasz zasady przeprowadzania interwencji w przypadku „gierki” – od życzliwej rozmowy po asertywne stawianie granic.
  • poznasz techniki ułatwiające diagnozę sytuacji określanej jako „gierka”
  • poznasz zasady i techniki pracy z przekonaniami według modelu RTZ
  • poznasz sposoby rozmowy z pracownikiem przeżywającym trudności
    poznasz błędy popełniane podczas rozmów z pracownikami.
  • poznasz techniki wykorzystywane w trakcie rozmów wspierających z pracownikami

Czy jesteś gotowy mierzyć się z wyzwaniem jakim jest zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysu?
Jak reagować w sytuacjach trudnych dotyczących Twojego zespołu?
Czy wiesz jak wspierać zespół, który doświadczył kryzysu?
Jak pracować z emocjami własnymi i współpracowników?

Zapraszamy do udziału w warsztacie, który dostarczy Tobie narzędzi ułatwiających zarządzanie w nowej rzeczywistości.

Jakie korzyści wyniesiesz z uczestnictwa w warsztatach:

  • poznasz sposoby wspierania osób w kryzysie
  • poznasz zasady pracy z zespołem, w którym ktoś doświadczył kryzysu
  • poznasz zasady przeprowadzania interwencji w przypadku „gierki” – od życzliwej rozmowy po asertywne stawianie granic.
  • poznasz techniki ułatwiające diagnozę sytuacji określanej jako „gierka”
  • poznasz zasady i techniki pracy z przekonaniami według modelu RTZ
  • poznasz sposoby rozmowy z pracownikiem przeżywającym trudności
  • poznasz błędy popełniane podczas rozmów z pracownikami.
  • poznasz techniki wykorzystywane w trakcie rozmów wspierających z pracownikami

Program szkolenia

Moduł I Jak reagować w trudnych sytuacjach dotyczących zespołu?

  • Kryzys w życiu człowieka – trudne sytuacje w życiu człowieka i ich wpływ na funkcjonowanie w zespole. Kiedy zasada „praca w pracy” a „życie prywatne życiem prywatnym” – staje się niemożliwa do zrealizowania?
  • Zasady interwencji kryzysowej w zespole. Co mogę zrobić? Jak mogę się zachować?
  • Kryzys? Śmierć? Samobójstwo? Choroba? Rozwód? Co możemy zrobić żeby pomóc osobie, która to przeżywa?
  • Etapy przeżywania sytuacji kryzysowej, czyli o tym czy czas leczy rany? Czy raczej to, co się dzieje w tym czasie, pomaga nam przetrwać?
  • Nie widzę? Nie słyszę? Nie reaguję? Czy zawsze muszę reagować? Czy zawsze muszę podejmować działanie? Kierownicza czwórka kartezjańska zanim cokolwiek zrobisz.
  • Kłopot? Trudności? Problem? Kryzys? Etapy radzenia sobie i świadomość kiedy kierownik może zareagować?
  • Schemat rozmowy interwencyjnej. Co? Jak? Kiedy? Mogę powiedzieć pracownikowi, u którego zauważam regres?
  • Schemat rozmowy wspierającej. Kiedy nie wiesz jak się zachować…. Zachowaj się jak człowiek.
  • Kryzys czy manipulacja? Czy ludzie mogą manipulować innymi opowiadając o swoim życiu?
  • „Dlaczego czasem mam wrażenie, że ludzie robią wszystko, żeby sobie i mi utrudnić życie?” Przegląd gierek pracowniczych, czyli jak odróżnić zachowanie, które jest reakcją na trudną sytuację, od gierki, manipulacji?

MODUŁ II Rozmowy w kryzysowej sytuacji – jak pracować z emocjami własnymi i współpracowników?

  • Jak rozmawiać z osobą, która jest w trudnej sytuacji?
  • Jakie zachowania wzmacniają negatywne doświadczenia osoby, przeżywającej trudną sytuację?
  • Pozytywne myślenie? Negatywne myślenie? Czego oczekujemy od osoby w trudnej sytuacji? Jak racjonalnie pomóc pracownikowi w trudnej sytuacji?
  • „Usłysz co mówi twój współpracownik” – fakty czy opinie?
  • Racjonalna Terapia Zachowań – jak przekonania wpływają na nasze emocje?
  • RTZ – jak praca z przekonaniami może pomóc w radzeniu sobie z emocjami? Jak możesz inaczej porozmawiać z osobą, która przeżywa trudną sytuację?
  • Poznawcze sposoby radzenia sobie z trudną sytuacją – jak pytania mogą pomóc w zrozumieniu trudnej sytuacji?
  • Osiem kół ratunkowych – sposoby rozmowy i udzielania wsparcia pracownikowi w sytuacji trudnej – przegląd technik, które mają pomóc przejść przez trudną sytuację.
  • Rozmowa, która „pogorszy” – czego nie należy robić w sytuacji kryzysowej?
  • Depresja, wypalenie zawodowe, psychopatia… – wiedza z zakresu psychologii klinicznej. Co warto wiedzieć kiedy pracuje się z ludźmi?
  • Dlaczego tak to przeżywam? Chwila dla analizy własnej sytuacji i motywów. Czy jestem gotowy żeby pomóc pracownikowi?

Nie znalazłeś terminu szkolenia? Obecnie realizujemy je jedynie w formule zamkniętej.

Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o możliwości przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla Twojej organizacji.