FRIS® – wszystko, co chcielibyście wiedzieć o sobie i innych, ale nie wiecie, jak zapytać

Czego dowiesz się podczas warsztatów?

 • Poznasz swój Styl Myślenia, czyli Twój neuronalny „system operacyjny”.
 • Dowiesz się, skąd biorą się różnice w postrzeganiu świata i czym różnią się pozostałe trzy Style Myślenia od Twojego.
 • Odkryjesz, jak każdy z 4 Stylów Myślenia wpływa na komunikację i relacje w zespole.
 • Zrozumiesz, jak naturalne predyspozycje – Styl Myślenia i Działania – przekładają się na skuteczność i efektywność w kontekście realizowanych zadań.
 • Zaobserwujesz, jaki rodzaj zadań pobudza Twoją motywację.
 • Zbadasz, jak można rozwiązać problem, uwzględniając różne perspektywy poznawcze.
 • Zaplanujesz swój rozwój w oparciu o zasoby wynikające ze Stylu Myślenia i Działania.
 • Stwierdzisz, który etap procesu realizacji zadania jest dla Ciebie najbardziej naturalny.
 • Unikniesz bolesnych prób stawania się kimś innym, niż jesteś.
 • Podpatrzysz, jak zdobycie większej samoświadomości pomaga osiągać stan FLOW.

Dla kogo jest ten warsztat?

 • Dla zarządzających, którzy wolą patrzeć na siebie i zespół przez pryzmat zasobów.
 • Dla miłośników prostych i praktycznych narzędzi rozwojowych.
 • Dla osób doskonalących umiejętności interpersonalne.
 • Dla pracujących nad swoją lepszą komunikacją ze światem.
 • Dla budujących samoświadomość, by rozwijać dobre relacje.
 • Dla poszukiwaczy uniwersalnych reguł, którym podlegają wszyscy.

Program szkolenia

 1. WPROWADZENIE DO MODELU FRIS®
  • Postrzeganie świata z 4 różnych perspektyw poznawczych: FAKTY– RELACJE – IDEE – STRUKTURY  czyli w skrócie FRIS®
  • Kiedy Styl Myślenia nas wspiera, a kiedy ogranicza?
  • Styl Myślenia w kontekście rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
 2. CO TO JEST STYL DZIAŁANIA?
  • Style Działania z perspektywy współpracujących z nami osób
  • Style Działania, a obszary naszej indywidualnej skuteczności
  • Style działania, a profile zawodowe, czyli na jakich dziedzinach koncentruje się nasza uwaga
 3. ANALIZA INDYWIDUALNYCH RAPORTÓW, ćwiczenia mające na celu przybliżenie różnic i podobieństw między Stylami Myślenia
 4. KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA, A STYL MYŚLENIA
  • Język jako odzwierciedlenie naszej wewnętrznej mapy świata
  • Komunikacja między członkami zespołu o odmiennych i tych samych Stylach Myślenia
  • Jak rozmawiać, przekonywać i wywierać wpływ na osoby o różnych Stylach Myślenia
 5. PROCES GRUPOWY W ANALIZIE FRIS®, czyli co jest siłą, a co słabością zespołu jedno- i różnorodnych pod względem Stylów Myślenia
  • Style Myślenia, a aktywności ujawniane na różnych etapach procesu FRIS®
  • Analiza zaangażowania poszczególnych Stylów Myślenia w proces grupowy
  • Planowanie pracy zespołu w kontekście posiadanych zasobów
 6. RÓŻNICE W PERCEPCJI JAKO ŹRÓDŁA PROBLEMÓW I KONFLIKTÓW W ZESPOLE
  • Wspólny język i rozumienie różnic jako warunek dobrej współpracy
  • Rozwiązywanie problemów wynikających z różnic w zakresie Stylów Myślenia i Działania
 7. PLANOWANIE INDYWIDUALNEGO ROZWOJU W KONTEKŚCIE ZIDENTYFIKOWANYCH ZASOBÓW – indywidualne konsultacje z uczestnikami szkolenia

W cenie uwzględniono koszty:

 • 8 godzin lekcyjnych intensywnych warsztatów,
 • materiałów szkoleniowych i pomocniczych,
 • serwisu kawowego oraz lunchu,
 • imiennego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

UWAGA!

Dodatkowo: w cenie wliczone jest badanie (on-line) wraz z indywidualnym raportem FRIS®, który zawiera informacje na temat naturalnych predyspozycji w zakresie Stylu Myślenia i Działania i jak one przekładają się na skuteczność i efektywność w kontekście realizowanych zadań.

Miejsce szkolenia:
WenderEdu Business Center, ul. Św. Józefa 1/3, Wrocław

Informacja dodatkowa:
Koszt noclegu w WenderEdu Business Center w pok. 1-os. ze śniadaniem wynosi 170 zł brutto

ZASTRZEŻENIE COVIDOWE

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia, zmiany jego terminu lub zmiany formuły ze szkolenia stacjonarnego na szkolenie ON-LINE, jeśli przed rozpoczęciem zajęć zostaną wprowadzone obostrzenia związane z organizacją spotkań (w tym szkoleń)  w salach konferencyjnych.

Szkolenie

Data

12 października 2021
Zakończone!

Czas

09:00 - 16:00

Koszt

692 zł netto

Etykiety

Popularne,
Wrocław

Lokalizacja

Wrocław

Organizator

Vademecum - Konferencje i Szkolenia
Telefon
+48 71 341 85 10
Email
vade@vade.com.pl
Strona WWW
https://vade.com.pl

Prowadzący

 • Jolanta Korczowska
  Jolanta Korczowska
  Psycholog, diagnosta, doświadczony trener biznesu, coach, certyfikowany trener FRIS. Posiada Międzynarodowy Ceryfikat Trenera Zarządzania w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju. Jest ceryfikowanym trenerem Success Insights – metody diagnostycznej opartej o metodologię Extended DISC. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego (Politechnika Wrocławska) oraz coachingu (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej).  Specjalizuje się w rozwiązywaniu trudnych sytuacji zawodowych. Potrafi zintegrować oraz zaktywizować każdą grupę. Jej autorskie ćwiczenia zawsze mają charakter interaktywny, zapadają w pamięć i inspirują do zmiany.

Comments are closed