Efektywność osobista w pracy zespołowej i z klientami

Skuteczne zarządzanie własną efektywnością to wyzwanie.
Każdy z nas ma inne podejście do planowania i organizacji pracy.
Świadomość i zrozumienie tych różnic jest fundamentalne w kontekście efektywnej współpracy w zespole. Dodatkowo, gdy pojawiają się czynniki utrudniające ten proces, jak stres, duża odpowiedzialność czy praca pod presją czasu, jasne i zrozumiałe określenie zasad organizowania i realizacji zadań jest kluczowe z perspektywy podnoszenia efektywności działania.

Co zyskasz dzięki szkoleniu z zarządzania własną efektywnością?

Proponowane szkolenie wyposaży Uczestników w narzędzia, a warsztatowy charakter ma za zadanie ułatwić ich używanie i zbudować nawyki, aby efekty były widoczne już następnego dnia.

Program szkolenia

Wykładowca

Adresaci

Informacje organizacyjne

 1. 1
  Moja osobista efektywność
  • Omówienie presji czasu jako jednego z częstych elementów wpływających na intensyfikację konfliktów w organizacjach
  • Prezentacja koncepcji zarządzania czasem z uwypukleniem fundamentalnego znaczenia procesu planowania działań i ustalania priorytetów (określenie celu, planowanie, ustalenie priorytetów, delegowanie, rezygnacja)
  • Prezentacja efektywnych formuł budowania celów
  • Priorytety Omówienie 4 polowego modelu priorytetyzacji
  • Plan dnia i tygodnia
  • Reguły planowania 60/20/20 – krzywa Gaussa, Reguła Parkinsona
  • Raportowanie – rejestracja i notatki – praca z kalendarzem – zasady i korzyści
 2. 2
  Zarządzanie własną efektywnością
  • Krzywa REFA, czynniki zakłócające realizację zadań
  • Narzędzia efektywności realizacji zadań: SMART, Eisenhower, Zasada Pareto
  • Metody ustalania i wyboru celów – Zasada SMART
  • Czteropolowa macierz Mollera – jak w praktyce poprawnie priorytetyzować zadania
  • Ćwiczenie – wykorzystanie macierzy Mollera w praktyce biznesowej
  • Metoda GTD jako skuteczne narzędzie podnoszenia efektywności
  • Praktyczny trening – na bazie bussines case Uczestników
 3. 3
  Zarządzanie zadaniami – przyjmowanie, przekazywanie i delegowanie zadań.
  • Czym się różni delegowanie od zlecania zadań
  • Schemat rozmowy delegującej i zlecającej działanie/zadanie
  • Praktyczny trening – na bazie bussines case Uczestników
  • Warsztat trudnych rozmów – ćwiczenia w trójkach z podziałem na role – Przekazujący, Odbiorca, Obserwator
 4. 4
  Planowanie zadań własnych. Zarządzanie procesami/ projektami
  • Plan dnia i tygodnia (cele zawodowe i prywatne). Przekładanie planów na zadania – ćwiczenie indywidualne – Planowanie długo i krótkoterminowe – cykl planowania (plany roczne, miesięczne, tygodniowe)
  • Harmonogramowanie pracy
  • Budowanie map procesów. Optymalizacja procesów
  • Planowanie i optymalizacja
 5. 5
  Aktywne kierowanie rozmową
  • Schematy prowadzenia rozmów
  • Podstawowe zachowania podczas rozmów
  • Blokady, bariery, filtry informacyjne – przyczyny i metody eliminacji. Przyczyny i dynamika sytuacji konfliktowych wynikających z zakłóceń w komunikacji z rozmówcami
  • Najważniejsze umiejętności prowadzenie rozmów
   • Unikanie usprawiedliwiana się
   • Branie odpowiedzialności na siebie
   • Sterowane przebiegiem
   • Nie używanie zwrotu "nie"
   • Zakazane zwroty
 6. 6
  Sytuacje trudne a skuteczna komunikacja
  • Typologia osobowości a konflikty
  • Stres i jego wpływ na komunikację – jak rozpoznać i zapanować nad emocjami
  • Typ antagonistyczny – z kim rozmawia się najtrudniej i jak sobie z tym poradzić
  • Jak znaleźć porozumienie, gdy wszystko nas różni
  • Metody i narzędzia wychodzenia z konfliktu
  • Lepiej zapobiegać niż leczyć – zapobieganie sytuacjom trudnym
 7. 7
  Komunikację zacznij od siebie
  • Rozwój własnej osobowości
  • Samodoskonalenie w obszarze komunikacji – jak zacząć, dokąd iść?
  • Co mogę „wziąć” od innych energii, ale być jeszcze lepszą wersją siebie?
  • Nie ma lepszych ani gorszych – wykorzystaj swój potencjał
  • Instrukcja obsługi… siebie samego
 8. 8
  Komunikacja zewnętrzna
  • Precyzyjne formułowanie oczekiwań i zadań
  • Rozdzielanie zadań a typologia osobowości, doświadczenie, zaangażowanie
  • Konstruktywna informacja zwrotna, czyli jak dobrze pracować feedbackiem?
  • „To nie moja sprawa”, czyli niby osobno, a jednak gramy do jednej bramki
  • Cele indywidualne a zespołowe
 9. 9
  Trening technik na konkretnych przykładach biznesowych
  • Różne typy potencjalnych rozmówców
  • Jak radzić sobie z konfliktami – komunikacja asertywna
  • Model komunikacji bez przemocy

Paweł Kacprzak

Trener, konsultant, z 25-letnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w realizacji projektów rozwojowych dla kadry zarządzającej, handlowców, pracowników administracji samorządowej. Doświadczenia trenerskie i doradcze zdobywał w realizacji projektów dla czołowych firm sektora budowlanego, produkcyjnego, bankowego, informatycznego, FMCG, farmaceutycznego i innych. Doświadczenie zawodowe: zrealizował przeszło 4000 szkoleń podczas których zostało przeszkolonych ponad 45000 pracowników, menadżerów, właścicieli różnych firm i instytucji. W roku 2009 otrzymał tytuł wzorowego Trenera Warszawskiego Instytutu Bankowości, podczas szkoleń realizowanych w roku 2012 w ramach projektu EFS dla Mazowieckiego Centrum Szkoleń (realizacja 32 szkoleń) – średnia ocena 4,95 w skali 5 punktowej. Realizacja kilkuset sesji coachingowych i mentoringowych dla menadżerów z kilkudziesięciu firm.

Skoncentrujemy się na pokazaniu i głębokim zrozumieniu, że (i dlaczego) ludzie się różnią w zakresie podejścia do organizacji pracy i preferencji w komunikacji, a dostosowanie się do drugiej strony i uszanowanie tych różnic, jest krokiem milowym do skutecznej integracji zespołu i efektywnej realizacji zadań.

Wypracujemy nawyk planowania i organizacji pracy oraz komunikowania szytego na miarę i dopasowanego do preferencji poszczególnych uczestników procesu.
Istotną częścią warsztatów będzie spojrzenie na tzw. komunikację zewnętrzną, czyli z otoczeniem zespołu, a także jej rolę w skutecznej współpracy między Uczestnikami, a innymi jednostkami organizacyjnymi firmy.

Precyzyjne wyrażanie oczekiwań, skuteczna praca informacją zwrotną, a także odpowiednie delegowanie i rozdzielanie zadań, to fundamenty efektywnej kooperacji.
Istotną część szkolenia stanowi moduł poświęcony pracy w zespole. Przełożymy typologię osobowości na pracę zespołową, aby wspólnie wypracować sposoby skutecznego dzielenia się zadaniami i synergicznej współpracy.

Skuteczne zarządzanie własną efektywnością to wyzwanie.
Każdy z nas ma inne podejście do planowania i organizacji pracy.
Świadomość i zrozumienie tych różnic jest fundamentalne w kontekście efektywnej współpracy w zespole. Dodatkowo, gdy pojawiają się czynniki utrudniające ten proces, jak stres, duża odpowiedzialność czy praca pod presją czasu, jasne i zrozumiałe określenie zasad organizowania i realizacji zadań jest kluczowe z perspektywy podnoszenia efektywności działania.
Proponowane szkolenie wyposaży Uczestników w narzędzia, a warsztatowy charakter ma za zadanie ułatwić ich używanie i zbudować nawyki, aby efekty były widoczne już następnego dnia.

Skoncentrujemy się na pokazaniu i głębokim zrozumieniu, że (i dlaczego) ludzie się różnią w zakresie podejścia do organizacji pracy i preferencji w komunikacji, a dostosowanie się do drugiej strony i uszanowanie tych różnic, jest krokiem milowym do skutecznej integracji zespołu i efektywnej realizacji zadań.
Wypracujemy nawyk planowania i organizacji pracy oraz komunikowania szytego na miarę i dopasowanego do preferencji poszczególnych uczestników procesu.
Istotną częścią warsztatów będzie spojrzenie na tzw. komunikację zewnętrzną, czyli z otoczeniem zespołu, a także jej rolę w skutecznej współpracy między Uczestnikami, a innymi jednostkami organizacyjnymi firmy.
Precyzyjne wyrażanie oczekiwań, skuteczna praca informacją zwrotną, a także odpowiednie delegowanie i rozdzielanie zadań, to fundamenty efektywnej kooperacji.
Istotną część szkolenia stanowi moduł poświęcony pracy w zespole. Przełożymy typologię osobowości na pracę zespołową, aby wspólnie wypracować sposoby skutecznego dzielenia się zadaniami i synergicznej współpracy.

Program szkolenia

 1. Moja osobista efektywność
  • Omówienie presji czasu jako jednego z częstych elementów wpływających na intensyfikację konfliktów w organizacjach
  • Prezentacja koncepcji zarządzania czasem z uwypukleniem fundamentalnego znaczenia procesu planowania działań i ustalania priorytetów (określenie celu, planowanie, ustalenie priorytetów, delegowanie, rezygnacja)
  • Prezentacja efektywnych formuł budowania celów
  • Priorytety Omówienie 4 polowego modelu priorytetyzacji
  • Plan dnia i tygodnia
  • Reguły planowania 60/20/20 – krzywa Gaussa, Reguła Parkinsona
  • Raportowanie – rejestracja i notatki – praca z kalendarzem – zasady i korzyści
 2. Zarządzanie własną efektywnością
  • Krzywa REFA, czynniki zakłócające realizację zadań
  • Narzędzia efektywności realizacji zadań: SMART, Eisenhower, Zasada Pareto
  • Metody ustalania i wyboru celów – Zasada SMART
  • Czteropolowa macierz Mollera – jak w praktyce poprawnie priorytetyzować zadania
  • Ćwiczenie – wykorzystanie macierzy Mollera w praktyce biznesowej
  • Metoda GTD jako skuteczne narzędzie podnoszenia efektywności
  • Praktyczny trening – na bazie bussines case Uczestników
 3. Zarządzanie zadaniami – przyjmowanie, przekazywanie i delegowanie zadań.
  • Czym się różni delegowanie od zlecania zadań
  • Schemat rozmowy delegującej i zlecającej działanie/zadanie
  • Praktyczny trening – na bazie bussines case Uczestników
  • Warsztat trudnych rozmów – ćwiczenia w trójkach z podziałem na role – Przekazujący, Odbiorca, Obserwator
 4. Planowanie zadań własnych. Zarządzanie procesami/ projektami
  • Plan dnia i tygodnia (cele zawodowe i prywatne). Przekładanie planów na zadania – ćwiczenie indywidualne – Planowanie długo i krótkoterminowe – cykl planowania (plany roczne, miesięczne, tygodniowe)
  • Harmonogramowanie pracy
  • Budowanie map procesów. Optymalizacja procesów
  • Planowanie i optymalizacja
 5. Aktywne kierowanie rozmową
  • Schematy prowadzenia rozmów
  • Podstawowe zachowania podczas rozmów
  • Blokady, bariery, filtry informacyjne – przyczyny i metody eliminacji. Przyczyny i dynamika sytuacji konfliktowych wynikających z zakłóceń w komunikacji z rozmówcami
  • Najważniejsze umiejętności prowadzenie rozmów
   • Unikanie usprawiedliwiana się
   • Branie odpowiedzialności na siebie
   • Sterowane przebiegiem
   • Nie używanie zwrotu „nie”
   • Zakazane zwroty
 6. Sytuacje trudne a skuteczna komunikacja
  • Typologia osobowości a konflikty
  • Stres i jego wpływ na komunikację – jak rozpoznać i zapanować nad emocjami
  • Typ antagonistyczny – z kim rozmawia się najtrudniej i jak sobie z tym poradzić
  • Jak znaleźć porozumienie, gdy wszystko nas różni
  • Metody i narzędzia wychodzenia z konfliktu
  • Lepiej zapobiegać niż leczyć – zapobieganie sytuacjom trudnym
 7. Komunikację zacznij od siebie
  • Rozwój własnej osobowości
  • Samodoskonalenie w obszarze komunikacji – jak zacząć, dokąd iść?
  • Co mogę „wziąć” od innych energii, ale być jeszcze lepszą wersją siebie?
  • Nie ma lepszych ani gorszych – wykorzystaj swój potencjał
  • Instrukcja obsługi… siebie samego
 8. Komunikacja zewnętrzna
  • Precyzyjne formułowanie oczekiwań i zadań
  • Rozdzielanie zadań a typologia osobowości, doświadczenie, zaangażowanie
  • Konstruktywna informacja zwrotna, czyli jak dobrze pracować feedbackiem?
  • „To nie moja sprawa”, czyli niby osobno, a jednak gramy do jednej bramki
  • Cele indywidualne a zespołowe
 9. Trening technik na konkretnych przykładach biznesowych
  • Różne typy potencjalnych rozmówców
  • Jak radzić sobie z konfliktami – komunikacja asertywna
  • Model komunikacji bez przemocy

Nie znalazłeś terminu szkolenia? Obecnie realizujemy je jedynie w formule zamkniętej.

Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o możliwości przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla Twojej organizacji.