Efektywna praca zdalna, czyli jak dać radę „internetom” i nie zwariować

Celem warsztatu jest pokonanie głównych wyzwań pracy on-line, takich jak:

 • Spadek motywacji i poczucia przynależności,
 • Trudność w utrzymaniu równowagi między pracą a odpoczynkiem,
 • Utrudniona komunikacja i przepływ informacji,
 • Poczucie społecznej izolacji i osamotnienia,
 • Utrudnienia związane z ograniczeniami mieszkaniowymi i sytuacją rodzinną,

Program szkolenia

Wykładowca

Informacje organizacyjne

 1. 1
  PRACA ZDALNA
  • Pojęcia podstawowe
  • Efektywność – pojęcia podstawowe
  • Analiza własnej efektywności
  • SWOT pracy zdalnej
  • Różnice pomiędzy pracą zdalną nagłą i planowaną
 2. 2
  INDYWIDUALNA PRACA ZDALNA ORGANIZACJA MIEJSCA PRACY
  • Ergonomia miejsca pracy - co zależy od nas
  • O co zadbać – czyszczenie komputera
  • Sprzątanie
 3. 3
  ORGANIZACJA OTOCZENIA
  • Ustalanie standardów wykonania pracy, zapobieganie marnotrawstwu
  • Normy i standardy wykonania w pracy zdalnej
  • Strefa troski i strefa wpływu – zasada 3 pytań
 4. 4
  INDYWIDUALNA PRACA ZDALNA
  • Metody skupiania - krótkie, konkretne techniki
  • Rozpraszacze - co nam przeszkadza
  • Czy wielozadaniowość pomaga?
  • Określenie stopnia własnej odpowiedzialności za zadanie
 5. 5
  GENERACJE ZARZĄDZANIA CZASEM
  • Check listy
  • Harmonogramy
  • Konsekwencja w realizacji priorytetów
  • Krzywa wydajności
  • Planowanie przerw
 6. 6
  INDYWIDUALNA PRACA ZDALNA - KONTRAKT Z RODZINĄ
  • Żeby mi się chciało…
  • Work life balance
  • Wewnętrzny krytyk – zabijacz aktywności
  • Kiedy mózg wpływa na ciało – psychosomatyka
  • Wypalenie zawodowe przy pracy zdalnej
  • Plan B - autodyscyplina czyli dbanie o siebie
 7. 7
  ZESPOŁOWA PRACA ZDALNA - Spotkania jako etap pracy
  • Przygotowanie agendy
  • Etykieta spotkań, o czym trzeba pamiętać
 8. 8
  ZESPOŁOWA PRACA ZDALNA - Spotkanie jako element przełamywania izolacji
  • Aplikacje do spotkań – małych, dużych, dostosowanie aplikacji do celu spotkania
  • Wsparcie procesu zadaniowego
 9. W trakcie szkolenia będą stosowane następujące metody pracy zdalne:

  • Pokazy trenerskie – krótkie demonstracje (np.: w postaci przykładu lub anty-przykładu) będące ilustracją kluczowych dla sukcesu zachowań.
  • Ankiety, kwestionariusze – indywidualne metody pracy pozwalające poznawać własne preferencje związane z tematem szkolenia oraz planować pracę po szkoleniu.
  • Praca indywidualna, w grupach, w parach itp. – ćwiczenia, które uczestnicy wykonują w różnych „zespołach projektowych”, poznając inne punkty widzenia, ucząc się wybierania najlepszych pomysłów spośród wielu propozycji oraz porozumiewania z innymi osobami w organizacji.
  • Informacja zwrotna połączona z doradztwem – dawana w różny sposób (werbalny, pokazowy, w postaci nagrań filmowych itp.) informacja o zewnętrznym odbiorze zachowań uczestnika szkolenia, będąca wzmacnianiem mocnych stron i przygotowaniem („co?” i „jak?”) do rozwijania obszarów wymagających poprawy.
  • Sesje Q&A – pytania i wspólnie wypracowywane odpowiedzi dotyczące kwestii potencjalnie trudnych dla uczestników zajęć.

Dorota Jurzysta

Doświadczony coach ICC, trener biznesu, praktyk i konsultant z zakresu zarządzania. Menadżer wysokiego szczebla z ponad 15-letnim doświadczeniem w kierowaniu spółkami prawa handlowego. W latach 90-tych związana z grupa PPI-ETC, jako dyrektor zarządzający i wiceprezes zarządu RR SERWIS. Poza zarządzaniem zespołami pracowniczymi odpowiadała m.in. za planowanie strategiczne oraz organizację oddziałów zagranicznych w Europie Środkowej (Czechy, Słowacja, Węgry). Przekazuje wiedzę w sposób interesujący, dowcipny, maksymalnie wykorzystując zdobyte doświadczenie. Jej ulubione tematy to zarządzanie strategiczne, finanse dla kadr zarządzających, myślenie analityczne, wnioskowanie, podejmowanie decyzji.

Program szkolenia

PROPONOWANE DZIAŁANIE ROZWOJOWE SKŁADA SIĘ Z KILKU ELEMENTÓW:

 1. Określenie celów szkolenia
 2. Zadanie przedszkoleniowe – przygotowanie uczestników
 3. Warsztat

1. OKREŚLENIE CELÓW SZKOLENIA Celem warsztatu jest pokonanie głównych wyzwań pracy on-line w dobie koronawirusa (ale nie tylko), takich jak:

 1. Spadek motywacji i poczucia przynależności,
 2. Trudność w utrzymaniu równowagi między pracą a odpoczynkiem,
 3. Utrudniona komunikacja i przepływ informacji,
 4. Poczucie społecznej izolacji i osamotnienia,
 5. Utrudnienia związane z ograniczeniami mieszkaniowymi i sytuacją rodzinną,

2. ZADANIE PRZEDSZKOLENIOWE – PRZYGOTOWANIE UCZESTNIKÓW

 • Będzie to propozycja przeczytania artykułu lub obejrzenia filmu wprowadzającego w zagadnienie. Ten etap ma za zadanie pobudzić do myślenia, co jest możliwe do zmiany, a co nie.
 • Zaplanowane jest również krótkie spotkanie techniczne PRZED właściwym szkoleniem, aby sprawdzić czy wszyscy mają skonfigurowane urządzenia.

3. WARSZTAT – PROPONOWANE ZAGADNIENIA
Technicznie będzie realizowany na platformie livewebinar. W trakcie szkolenia będą stosowane następujące metody pracy zdalnej:

 • Pokazy trenerskie – krótkie demonstracje (np.: w postaci przykładu lub anty-przykładu) będące ilustracją kluczowych dla sukcesu zachowań.
 • Ankiety, kwestionariusze – indywidualne metody pracy pozwalające poznawać własne preferencje związane z tematem szkolenia oraz planować pracę po szkoleniu.
 • Praca indywidualna, w grupach, w parach itp. – ćwiczenia, które uczestnicy wykonują w różnych „zespołach projektowych”, poznając inne punkty widzenia, ucząc się wybierania najlepszych pomysłów spośród wielu propozycji oraz porozumiewania z innymi osobami w organizacji.
 • Informacja zwrotna połączona z doradztwem – dawana w różny sposób (werbalny, pokazowy, w postaci nagrań filmowych itp.) informacja o zewnętrznym odbiorze zachowań uczestnika szkolenia, będąca wzmacnianiem mocnych stron i przygotowaniem („co?” i „jak?”) do rozwijania obszarów wymagających poprawy.
 • Sesje Q&A – pytania i wspólnie wypracowywane odpowiedzi dotyczące kwestii potencjalnie trudnych dla uczestników zajęć.

PROGRAM SZKOLENIA

PRACA ZDALNA

 • Pojęcia podstawowe
 • Efektywność – pojęcia podstawowe
 • Analiza własnej efektywności
 • SWOT pracy zdalnej
 • Różnice pomiędzy pracą zdalną nagłą i planowaną

INDYWIDUALNA PRACA ZDALNA ORGANIZACJA MIEJSCA PRACY

 • Ergonomia miejsca pracy – co zależy od nas
 • O co zadbać – czyszczenie komputera
 • Sprzątanie

ORGANIZACJA OTOCZENIA

 • Ustalanie standardów wykonania pracy, zapobieganie marnotrawstwu
 • Normy i standardy wykonania w pracy zdalnej
 • Strefa troski i strefa wpływu – zasada 3 pytań

INDYWIDUALNA PRACA ZDALNA

 • Metody skupiania – krótkie, konkretne techniki
 • Rozpraszacze – co nam przeszkadza
 • Czy wielozadaniowość pomaga?
 • Określenie stopnia własnej odpowiedzialności za zadanie

GENERACJE ZARZĄDZANIA CZASEM

 • Check listy
 • Harmonogramy
 • Konsekwencja w realizacji priorytetów
 • Krzywa wydajności
 • Planowanie przerw

INDYWIDUALNA PRACA ZDALNA – KONTRAKT Z RODZINĄ

 • Żeby mi się chciało…
 • Work life balance
 • Wewnętrzny krytyk – zabijacz aktywności
 • Kiedy mózg wpływa na ciało – psychosomatyka
 • Wypalenie zawodowe przy pracy zdalnej
 • Plan B – autodyscyplina czyli dbanie o siebie

ZESPOŁOWA PRACA ZDALNA
Spotkania jako etap pracy

 • Przygotowanie agendy
 • Etykieta spotkań, o czym trzeba pamiętać

Spotkanie jako element przełamywania izolacji

 • Aplikacje do spotkań – małych, dużych, dostosowanie aplikacji do celu spotkania
 • Wsparcie procesu zadaniowego

Nie znalazłeś terminu szkolenia? Obecnie realizujemy je jedynie w formule zamkniętej.

Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o możliwości przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla Twojej organizacji.