Towary podwójnego zastosowania (DUAL USE)

Towary podwójnego zastosowania (TPZ) to towary, które choć zostały przez producenta zaprojektowane do zastosowań cywilnych, mogą zostać wykorzystane przez użytkowników również do celów militarnych, np. w konstrukcji, wytwarzaniu lub do badań i rozwoju broni masowego rażenia lub nowoczesnych broni konwencjonalnych.

9 września 2021 r. weszły w życie nowe regulacje prawne określone przez UE przy transakcjach międzynarodowych produktami podwójnego zastosowania – rozporządzenie zmieniające nr 2021/821 z 20 maja 2021 r. ustanawiające unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego zastosowania.

Kluczowe zmiany obejmują:

 • dwa nowe ogólne zezwolenia na wywóz,
 • nowe wymogi dotyczące wewnętrznych polityk zgodności i należytej staranności,
 • nowe kontrole obejmujące sytuacje, w których przedsiębiorstwo udziela pomocy technicznej związanej z produktami podwójnego zastosowania,
 • nowe środki kontroli końcowego zastosowania produktów służących do cyberinwigilacji,
 • zmiany w zakresie okresu ważności zezwoleń oraz przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji.

Lista produktów i technologii objętych kontrolą podlega regularnej aktualizacji.

Program szkolenia:

 1. Towary podwójnego zastosowania – zakres pojęć i definicje:
  • towary podwójnego zastosowania definicja i zakres pojęcia,
  • klauzula „Catach All” i zasady jej stosowania.
 2. Przepisy prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego regulujące obrót towarowy:
  • podstawowe i szczegółowe cele kontroli obrotu,
  • pojęcie proliferacji towarów i technologii wrażliwych oraz jej globalne znaczenie,
  • reżimy kontrolne i konwencje międzynarodowe dotyczące kontroli obrotu towarami strategicznymi,
  • kraje objęte embargiem na dostawy towarów o zastosowaniu militarnym, towarów objętych klauzulą „Catch All” oraz towarów nie wymienionych na listach kontrolnych będących w założeniu prekursorami towarów DU,
  • najważniejsze przepisy prawa UE i prawa polskiego dotyczące obrotu towarami o podwójnym zastosowaniu.
 3. Towary o podwójnym zastosowaniu (dual use) – klasyfikacja towarów:
  • lista towarów podwójnego zastosowania wprowadzona w krajach UE i w Polsce, klasyfikacja ECCN,
  • rola rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/821 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiającego unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego zastosowania.
 4. Praktyka identyfikacji towarów o podwójnym zastosowaniu na podstawie obowiązujących list kontrolnych oraz w powiązaniu z klasyfikacją opartą o Wspólną Taryfę Celną:
  • znaczenie kodu taryfy celnej w powiązaniu z listami kontrolnymi,
  • praktyka identyfikacji towarów na podstawie kodów TARIC i pozycji zawartych w aplikacji ISZTAR 4, znaczenie i zastosowanie przypisów LU i DU,
  • praktyka identyfikacji towarów ze szczególnym uwzględnieniem towarów podwójnego zastosowania (DU) na listach kontrolnych,
  • demonstracja i praktyczne czynności identyfikacyjne z użyciem Taryfy Celnej (ISZTAR 4 lub TARIC) w powiązaniu z listami kontrolnymi.
 5. Zezwolenia na obrót towarami podwójnego zastosowania – zakres i zasady stosowania, praktyka uzyskania zezwolenia i zastosowania go w operacjach celno-podatkowych:
  • rodzaje zezwoleń na obrót międzynarodowy towarami strategicznymi,
  • informacje teoretyczne i podejście praktyczne do uzyskania zezwolenia na obrót.
  • teoria i praktyka stosowania zezwoleń w toku odpraw celnych i kontroli celnej.
 6. Wymogi prawne i zasady kontroli handlu towarami podwójnego zastosowania oraz przepisy karne:
  • konsekwencje braku stosowania lub świadomego łamania przepisów prawa,
  • sankcje karne oraz kary porządkowe stosowane w Polsce w stosunku do podmiotów i osób realizujących obrót towarami strategicznymi z naruszeniem przepisów prawa międzynarodowego, unijnego i polskiego.
 7. Rola organów kontrolnych i organów nadzoru obrotu towarami DU:
  • polskie organy kontroli obrotu, organy nadzoru, rola organów celnych UE w realizacji operacji w ramach handlu międzynarodowego,
  • szczególna rola Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w obrocie towarami strategicznymi, wydawanie zezwoleń i konsultacje.
 8. Pytania uczestników oraz analiza i dyskusja na temat uprzednio zgłoszonych przypadków.
Statek towarowy
Pobierz ofertę

Data

8 czerwca 2022
Zakończone!

Czas

09:00 - 15:00

Koszt

649 zł netto

Etykiety

On-line

Lokalizacja

On-line

Organizator

Vademecum - Konferencje i Szkolenia
Telefon
+48 71 341 85 10
Email
vade@vade.com.pl
Strona WWW
https://vade.com.pl

Comments are closed