Bezpieczeństwo produktu – import towarów na obszar UE

Jednym z głównych powodów zatrzymań importowanych towarów w trakcie kontroli celnej jest podejrzenie, iż zgłoszony do odprawy towar nie spełnia wymogów w zakresie bezpieczeństwa produktów.
Firmy ponoszą duże straty w związku z brakiem możliwości dysponowania tymi towarami, muszą ponosić duże koszty związane z dostosowaniem wyrobów do wymogów wspólnego rynku UE, niejednokrotnie także koszty zniszczenia towaru lub wywozu towarów poza terytorium UE.

Tematyka szkolenia dotyczy zagadnień praktycznych z zakresu przygotowania się do importu różnych towarów, m.in.:

 • kosmetyków,
 • zabawek, sprzętu medycznego,
 • sprzętu AGD, RTV,
 • urządzeń biurowych,
 • sprzętu sportowego, pływającego,
 • maszyn wykorzystywanych w przemyśle i w domu,
 • środków ochrony osobistej,
 • urządzeń wyposażonych w modemy do łączności bezprzewodowej,
 • wyrobów budowlanych,
 • sprzętu oświetleniowego itp. …

Program szkolenia

Wykładowca

Adresaci

Informacje organizacyjne

 1. 1
  Część I. Wprowadzenie:
  • Nowe i stare podejście
  • Odpowiedzialność za produkty wadliwe
  • Ogólne bezpieczeństwo produktu (GSP)
 2. 2
  Część II. Analiza wybranych dyrektyw UE:
  • Wyroby budowlane – ćwiczenia
  • Wyroby medyczne aktywnego osadzenia (AIMD) i wyroby medyczne (MMD)
  • Rekreacyjne jednostki pływające (RDC) – ćwiczenia
  • Maszyny – ćwiczenia
  • Sprzęt elektryczny przewidziany do stosowania w niektórych granicach napięcia (LDV) – ćwiczenia
 3. 3
  Część III. Rola organów celno-skarbowych oraz organów wyspecjalizowanych w Polsce:
  • Inspektoraty Inspekcji Handlowej
  • Urzędy Nadzoru Budowlanego
  • Urzędy Komunikacji Elektronicznej
  • Inspekcja Pracy
  • Inspektoraty ochrony środowiska
  • Urzędy transportu Kolejowego
  • Urzędy morskie
  • Inne instytucje
 4. 4
  Część IV. Analiza ryzyka z zakresu bezpieczeństwa produktów w imporcie
  • Towary ogólnego przeznaczenia dla indywidualnych użytkowników np. komputery, inny sprzęt biurowy, RTV, AGD itp.
  • Tkaniny, odzież, obuwie
  • Maszyny i urządzenia, akcesoria i wyposażenie – wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej, inne pojazdy mechaniczne, maszyny samobieżne – do użytku innego niż działalność gospodarcza
  • Zabawki, gry artykuły sportowe itp.
  • Materiały budowlane
  • Sprzęt łączności
 5. 5
  Część V. Procedura naprawcza
  • Zatrzymany towar i co dalej
  • Wprowadzenie towaru na skład celny
  • Uzupełniamy braki w dokumentacji, oznaczeniach
  • Dopuszczenie do obrotu po procedurze naprawczej

Piotr Czerkawski

Ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wymiany towarowej z zagranicą, analityk, certyfikowany trener biznesu i przedsiębiorca. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Administracja oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, certyfikowany trener II stopnia. Czynny analityk z piętnastoletnim doświadczeniem: w tym naczelnik wydziału zarządzania ryzykiem w Izbie Celnej we Wrocławiu, kierownik referatu analizy ryzyka i międzynarodowej wymiany informacji w Dolnośląskim Urzędzie Celno-Skarbowym. Autor publikacji z zakresu zarządzania ryzykiem celnym, personalnym, stosowania w praktyce metod heurystycznych. Od 2006 roku prowadzi szkolenia dla biznesu, w których uczestniczyło ponad 2300 osób oraz dla administracji publicznej, w których uczestniczyło ponad 2000 funkcjonariuszy celnych, pracowników administracji skarbowej oraz resortu Ministerstwa Finansów. Wykładowca studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na kierunku Audyt. Trener wykładowca w ramach KAS (Krajowa Administracja Skarbowa). Uczestnik zespołów zadaniowych w ramach tworzenia systematyki obszarów oraz metod reakcji na ryzyka oraz współtwórca instrukcji analitycznej dla Służby Celnej – w ramach struktur Ministerstwa Finansów. Jako przedsiębiorca, brał udział w procesach szkoleniowo-doradczych przygotowujących firmy do ubiegania się o ułatwienia celne w ramach Unijnego Kodeksu Celnego jak również w fazie po uzyskaniu pozwoleń w tym zakresie.

Szkolenie jest przeznaczone dla agencji celnych oraz przedsiębiorców kupujących różne wyroby gotowe oraz części zamienne i akcesoria z krajów nie należących do Unii Europejskiej.

Szkolenie jest przeznaczone dla agencji celnych oraz przedsiębiorców kupujących różne wyroby gotowe oraz części zamienne i akcesoria z krajów nie należących do Unii Europejskiej.

Jednym z głównych powodów zatrzymań importowanych towarów w trakcie kontroli celnej jest podejrzenie, iż zgłoszony do odprawy towar nie spełnia wymogów w zakresie bezpieczeństwa produktów.
Firmy ponoszą duże straty w związku z brakiem możliwości dysponowania tymi towarami, muszą ponosić duże koszty związane z dostosowaniem wyrobów do wymogów wspólnego rynku UE, niejednokrotnie także koszty zniszczenia towaru lub wywozu towarów poza terytorium UE.

Tematyka szkolenia dotyczy zagadnień praktycznych z zakresu przygotowania się do importu różnych towarów, m.in.

 • kosmetyków,
 • zabawek, sprzętu medycznego,
 • sprzętu AGD, RTV,
 • urządzeń biurowych,
 • sprzętu sportowego, pływającego,
 • maszyn wykorzystywanych w przemyśle i w domu,
 • środków ochrony osobistej,
 • urządzeń wyposażonych w modemy do łączności bezprzewodowej,
 • wyrobów budowlanych,
 • sprzętu oświetleniowego itp. …

Program szkolenia:

Część I. Wprowadzenie:

 1. Nowe i stare podejście
 2. Odpowiedzialność za produkty wadliwe
 3. Ogólne bezpieczeństwo produktu (GSP)

Część II. Analiza wybranych dyrektyw UE:

 1. Wyroby budowlane – ćwiczenia
 2. Wyroby medyczne aktywnego osadzenia (AIMD) i wyroby medyczne (MMD)
 3. Rekreacyjne jednostki pływające (RDC) – ćwiczenia
 4. Maszyny – ćwiczenia
 5. Sprzęt elektryczny przewidziany do stosowania w niektórych granicach napięcia (LDV) – ćwiczenia

Część III. Rola organów celno-skarbowych oraz organów wyspecjalizowanych w Polsce:

 1. Inspektoraty Inspekcji Handlowej
 2. Urzędy Nadzoru Budowlanego
 3. Urzędy Komunikacji Elektronicznej
 4. Inspekcja Pracy
 5. Inspektoraty ochrony środowiska
 6. Urzędy transportu Kolejowego
 7. Urzędy morskie
 8. Inne instytucje

Część IV. Analiza ryzyka z zakresu bezpieczeństwa produktów w imporcie

 1. Towary ogólnego przeznaczenia dla indywidualnych użytkowników np. komputery,
  inny sprzęt biurowy, RTV, AGD itp.
 2. Tkaniny, odzież, obuwie
 3. Maszyny i urządzenia, akcesoria i wyposażenie – wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej, inne pojazdy mechaniczne, maszyny samobieżne – do użytku innego niż działalność gospodarcza
 4. Zabawki, gry artykuły sportowe itp.
 5. Materiały budowlane
 6. Sprzęt łączności

Część V. Procedura naprawcza

 1. Zatrzymany towar i co dalej
 2. Wprowadzenie towaru na skład celny
 3. Uzupełniamy braki w dokumentacji, oznaczeniach
 4. Dopuszczenie do obrotu po procedurze naprawczej

Nie znalazłeś terminu szkolenia? Obecnie realizujemy je jedynie w formule zamkniętej.

Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o możliwości przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla Twojej organizacji.