Asertywna komunikacja i współpraca w zespole

Każda organizacja potrzebuje efektywnych systemów komunikowania się pracowników pomiędzy sobą. Okazuje się, że problem ten możemy rozpatrywać na kilku płaszczyznach: organizacji, zespołów i jednostek. Wzmacniając umiejętności interpersonalne swoich pracowników organizacja staję się efektywniejsza, zespoły mogą ze sobą współpracować, a procesy i procedury nie hamują rozwoju i płynności pracy. Problemem może być jednak fakt, że natłok zadań, presja czasu, kondycja psychofizyczna, niska świadomość siebie mogą wywoływać sytuacje stresogenne, a te w konsekwencji prowadzić do konfliktów.

Szkolenie z asertywności w Twoim miejscu pracy

Celem szkolenia jest integracja zespołu w celu poprawy komunikacji i współpracy, dzięki której osiąganie celów staje się łatwiejsze i pewniejsze – wypracowanie zasad efektywnej komunikacji i współpracy. Uświadomienie własnych niedostatków komunikacyjnych, ich wyeliminowanie i rozwój umiejętności komunikacyjnych. Trening komunikatów asertywnych.

28.10.2024

On-line

699 pln netto

Pobierz program

Program szkolenia

Wykładowca

Adresaci

Informacje organizacyjne

­

 1. 1
  EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W ZESPOLE
  • Nastawienie i stereotypy – czy „każdy Włoch jest doskonałym….”, a „Kobiety z dużymi ….są bardzo…”.
  • „Nie suknia zdobi człowieka”, a jednak „Habit czyni mnicha”. Jak cię widzą, tak cię piszą, czyli jak dbać o własny wizerunek i godnie reprezentować instytucję, w której pracuję.
  • Udoskonalenie umiejętności efektywnego komunikowania się w zespole.
  • Poziomy konfliktów - rozwiązywanie konfliktów w zespołach.
  • Style komunikacyjne.
 2. 2
  WARUNKI EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI – JAK WYKORZYSTAĆ KOMUNIKATY WERBALNE W CELU PODNIESIENIA ZDOLNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH
  • Bariery utrudniające efektywne porozumiewanie się z innymi.
  • Aktywne, bierne, kosmetyczne czy głębokie – jak słuchanie wpływa na nawiązywanie relacji i zarządzanie relacjami z innymi?
  • Jak być w pełni aktywnym słuchaczem? Kształtowanie aktywnego słuchania opartego na empatii i otwartości.
  • Parafraza „Jeśli dobrze rozumiem...”.
  • Siła pytań - jak wykorzystać pytania precyzujące wypowiedzi.
  • Rodzaje pytań i zakres ich stosowania.
 3. 3
  MOWA CIAŁA - JAK ODCZYTYWAĆ SYGNAŁY NIEWERBALNE I JAK JE WYKORZYSTYWAĆ WE WŁASNYM PRZEKAZIE
  • „Ze spuszczoną głową, powoli…” postawa ciała - jak wyglądają pozycje „otwarte” i „zamknięte” i jakie niosą komunikaty.
  • Sposoby wykorzystywania dłoni w procesie komunikacji.
  • Rola gestów w wyrażaniu emocji i wywieraniu wpływu – gesty pożądane i wzbudzające agresję.
  • Mimika twarzy - jak odczytywać emocje, kiedy oczy kłamią, a kiedy uśmiech jest szczery?
  • W jaki sposób tworzone są zależności przestrzenne; nasze strefy osobistego bezpieczeństwa – jak je wykorzystać w komunikacji z innymi.
 4. 4
  ASERTYWNA KOMUNIKACJA I KONSTRUKTYWNA KRYTYKA KLUCZEM DO EFEKTYWNOŚCI
  • Typy postaw: postawy nawykowe (agresywna, pasywna, manipulacyjna) i wyuczone (asertywna i odważna).
  • Korzyści z bycia asertywnym.
  • Preferowany styl zachowania.
  • Techniki mówienia „nie”.
  • Trening technik asertywnych: - Asertywny komunikat „JA”; Sposoby przekazywania informacji w zespole – narzędzia asertywne: Konstruktywna krytyka; Komunikat UFO; Technika FUKOZ; Kanapka informacji zwrotnych.

Jagoda Wąsowska

Trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany Coach Multi Level Coaching, konsultant, magister edukacji. Zakres realizowanych szkoleń: efektywność i zarządzanie sobą w czasie, zarządzanie stresem i kontrola emocji, komunikacja i asertywność, wystąpienia publiczne i autoprezentacja, efektywność zawodowa i osobista, kreatywność i proaktywność, joga umysłu. Maratonka – wykorzystuje poznane metody między innymi do realizacji swoich celów sportowych, zdobyła Koronę Maratonów Polskich, specjalizuje się w bieganiu górskim – przebiegła między innymi Bieg Rzeźnika, CCC w ramach Ultra-Trail du Mont - Blanc,  Dolomiti Extreme Trail, Chudego Wawrzyńca, Triadę. Ceni piękno przyrody, poczucie humoru oraz zdrowy rozsądek.

Szkolenie z Asertywnej komunikacji jest skierowane do wszystkich, ponieważ umiejętność ta jest przydatna w różnych sferach życia zawodowego i osobistego.

Zapraszamy:

 • pracowników z wszystkich sektorów – umiejętność wyrażania swoich myśli i potrzeb w sposób asertywny pomoże im w lepszym radzeniu sobie ze stresem, zarządzaniu konfliktami i budowaniu zdrowszych relacji z kolegami, przełożonymi czy klientami,
 • liderów i menedżerów którym asertywność pomaga w skutecznym zarządzaniu zespołem, delegowaniu obowiązków, rozwiązywaniu konfliktów i komunikacji,
 • osoby doświadczające trudności w komunikacji, w wyrażaniu swoich myśli, uczuć i potrzeb. Mogą to być osoby, które często zbyt się uginają pod wpływem innych (uległość) lub odwrotnie, reagują agresywnie.
 • osoby chcące poprawić relacje interpersonalne, które pragną zwiększyć skuteczność swojej komunikacji interpersonalnej w życiu codziennym, w relacjach rodzinnych czy społecznych.

Co uczestnik będzie wiedział (czego dowie się w trakcie trwania szkolenia)

 • Dowie się, jak wygląda proces przekazywania informacji, jaką rolę odgrywa w nim nadawca, odbiorca i komunikat
 • Dowie się, dlaczego niektóre informacje są gubione lub ulegają zniekształceniu
 • Pozna i przećwiczy narzędzia komunikacyjne (parafrazę, rodzaje pytań, ich stosowanie, komunikat „JA”)
 • Pozna sposoby przekazywania informacji w sposób asertywny (konstruktywna krytyka, kanapka informacji zwrotnych, komunikat UFO, technika FUKOZ)
 • Dowie się, jak stres wpływa na relacje z innymi

Co uczestnik będzie umiał (czego się nauczy i jak będzie potrafił wykorzystać daną wiedzę w praktyce)?

 • Pogłębi wiedzę na temat sposobu przetwarzania informacji przez umysł człowieka
 • Pozna metody wpływania na stan emocjonalny innych osób
 • Nauczy się stosować „dopasowania” i „prowadzenia” w czasie komunikacji
 • Nauczy się unikać słów, które sabotują komunikację
 • Wzmocni umiejętność radzenia sobie z krytyką
 • Będzie potrafił aktywnie słuchać partnera rozmowy dając mu poczucie ważności pełnego zaangażowania w rozmowie
 • Nauczy się, jak wykorzystać pytania precyzujące wypowiedzi
 • Nauczy się, jak przygotować się do trudnych rozmów przyjmując odpowiednią postawę i technikę rozmowy pomagającą w przekonywaniu innych do swoich racji, produktów, usługi itd.
 • Nauczy się, jak udzielić podwładnemu/współpracownikowi/klientowi konstruktywnej informacji zwrotnej

Jakie kompetencje społeczne ma szansę rozwinąć/nabyć korzystając ze szkolenia?

 • Pogłębi wiedzę na temat sposobu przetwarzania informacji przez umysł człowieka
 • Pozna metody wpływania na stan emocjonalny innych osób
 • Nauczy się stosować „dopasowania” i „prowadzenia” w czasie komunikacji
 • Nauczy się unikać słów, które sabotują komunikację
 • Wzmocni umiejętność radzenia sobie z krytyką

Każda organizacja potrzebuje efektywnych systemów komunikowania się pracowników pomiędzy sobą. Okazuje się, że problem ten możemy rozpatrywać na kilku płaszczyznach: organizacji, zespołów i jednostek. Wzmacniając umiejętności interpersonalne swoich pracowników organizacja staję się efektywniejsza, zespoły mogą ze sobą współpracować, a procesy i procedury nie hamują rozwoju i płynności pracy. Problemem może być jednak fakt, że natłok zadań, presja czasu, kondycja psychofizyczna, niska świadomość siebie mogą wywoływać sytuacje stresogenne, a te w konsekwencji prowadzić do konfliktów.

Celem szkolenia jest integracja zespołu w celu poprawy komunikacji i współpracy, dzięki której osiąganie celów staje się łatwiejsze i pewniejsze – wypracowanie zasad efektywnej komunikacji i współpracy. Uświadomienie własnych niedostatków komunikacyjnych, ich wyeliminowanie i rozwój umiejętności komunikacyjnych. Trening komunikatów asertywnych.

Co uczestnik będzie wiedział (czego dowie się w trakcie trwania szkolenia)?

 • Dowie się, jak wygląda proces przekazywania informacji, jaką rolę odgrywa w nim nadawca, odbiorca i komunikat
 • Dowie się, dlaczego niektóre informacje są gubione lub ulegają zniekształceniu
 • Pozna i przećwiczy narzędzia komunikacyjne (parafrazę, rodzaje pytań, ich stosowanie, komunikat „JA”)
 • Pozna sposoby przekazywania informacji w sposób asertywny (konstruktywna krytyka, kanapka informacji zwrotnych, komunikat UFO, technika FUKOZ)
 • Dowie się, jak stres wpływa na relacje z innymi

Co uczestnik będzie umiał (czego się nauczy i jak będzie potrafił wykorzystać daną wiedzę w praktyce)?

 • Będzie potrafił aktywnie słuchać partnera rozmowy dając mu poczucie ważności pełnego zaangażowania w rozmowie
 • Nauczy się, jak wykorzystać pytania precyzujące wypowiedzi
 • Nauczy się, jak przygotować się do trudnych rozmów przyjmując odpowiednią postawę i technikę rozmowy pomagającą w przekonywaniu innych do swoich racji, produktów, usługi itd.
 • Nauczy się, jak udzielić podwładnemu/współpracownikowi/klientowi konstruktywnej informacji zwrotnej

Jakie kompetencje społeczne ma szansę rozwinąć/nabyć korzystając ze szkolenia?

 • Pogłębi wiedzę na temat sposobu przetwarzania informacji przez umysł człowieka
 • Pozna metody wpływania na stan emocjonalny innych osób
 • Nauczy się stosować „dopasowania” i „prowadzenia” w czasie komunikacji
 • Nauczy się unikać słów, które sabotują komunikację
 • Wzmocni umiejętność radzenia sobie z krytyką

Program szkolenia

Moduł 1. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W ZESPOLE

 • Nastawienie i stereotypy – czy „każdy Włoch jest doskonałym….”, a „Kobiety z dużymi ….są bardzo…”.
 • „Nie suknia zdobi człowieka”, a jednak „Habit czyni mnicha”. Jak cię widzą, tak cię piszą, czyli jak dbać o własny wizerunek i godnie reprezentować instytucję, w której pracuję.
 • Udoskonalenie umiejętności efektywnego komunikowania się w zespole.
 • Poziomy konfliktów – rozwiązywanie konfliktów w zespołach.
 • Style komunikacyjne.

Moduł 2. WARUNKI EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI – JAK WYKORZYSTAĆ KOMUNIKATY WERBALNE W CELU PODNIESIENIA ZDOLNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH

 • Bariery utrudniające efektywne porozumiewanie się z innymi.
 • Aktywne, bierne, kosmetyczne czy głębokie – jak słuchanie wpływa na nawiązywanie relacji i zarządzanie relacjami z innymi?
 • Jak być w pełni aktywnym słuchaczem? Kształtowanie aktywnego słuchania opartego na empatii i otwartości.
 • Parafraza „Jeśli dobrze rozumiem…”.
 • Siła pytań – jak wykorzystać pytania precyzujące wypowiedzi.
 • Rodzaje pytań i zakres ich stosowania.

Moduł 3. MOWA CIAŁA – JAK ODCZYTYWAĆ SYGNAŁY NIEWERBALNE I JAK JE WYKORZYSTYWAĆ WE WŁASNYM PRZEKAZIE.

 • „Ze spuszczoną głową, powoli…” postawa ciała – jak wyglądają pozycje „otwarte” i „zamknięte” i jakie niosą komunikaty.
 • Sposoby wykorzystywania dłoni w procesie komunikacji.
 • Rola gestów w wyrażaniu emocji i wywieraniu wpływu – gesty pożądane i wzbudzające agresję.
 • Mimika twarzy – jak odczytywać emocje, kiedy oczy kłamią, a kiedy uśmiech jest szczery?
 • W jaki sposób tworzone są zależności przestrzenne; nasze strefy osobistego bezpieczeństwa – jak je wykorzystać w komunikacji z innymi.

Moduł 4. ASERTYWNA KOMUNIKACJA I KONSTRUKTYWNA KRYTYKA KLUCZEM DO EFEKTYWNOŚCI

 • Typy postaw: postawy nawykowe (agresywna, pasywna, manipulacyjna) i wyuczone (asertywna i odważna).
 • Korzyści z bycia asertywnym.
 • Preferowany styl zachowania.
 • Techniki mówienia „nie”.
 • Trening technik asertywnych:
  • Asertywny komunikat „JA”
  • Sposoby przekazywania informacji w zespole – narzędzia asertywne:
   • Konstruktywna krytyka;
   • Komunikat UFO;
   • Technika FUKOZ ­
   • Kanapka informacji zwrotnych.

Cena zawiera:

 • 7 godzin dydaktycznych warsztatów.
 • Dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia.
 • Autorskie materiały szkoleniowe (w formie PDF – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia).
 • Zaświadczenia o przebytym szkoleniu dla każdego uczestnika.

Wymagania techniczne:

 • komputer lub telefon z dostępem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa,
 • głośniki lub słuchawki,
 • kamera, mikrofon