W jakie szkolenia dla działu zakupów warto zainwestować?

szkolenia działu sprzedaży

Zakupy oraz zaopatrzenie to działy mające bezpośredni wpływ na efektywność produkcji i, mimo że zagadnienia dotyczące pozyskania surowców i materiałów mogą się wydawać proste, wymagają przemyślanych działań. Dlatego też pracownicy działu zakupów powinni korzystać z dostępnych na rynku szkoleń. Nie tylko ich wiedza i umiejętności, ale również nieustanne  podnoszenie kwalifikacji zawodowych, przekładają się bezpośrednio na wymierne wyniki finansowe firmy. Jakie są najważniejsze kwalifikacje specjalistów ds. zakupów? Jakie rodzaje szkoleń dla działu zakupów możemy wybrać? Zapraszam do lektury i poznania odpowiedzi na postawione pytania.

Jakie są najważniejsze kwalifikacje specjalistów ds. zakupów?

Sprawna realizacja zadań związanych z zakupami może pociągać za sobą wiele różnych wyzwań. Z tego tez powodu zaopatrzeniowcy powinni mieć elastyczne podejście i na bieżąco reagować na zachodzące zmiany rynkowe oraz aktualne potrzeby firmy, wykorzystując w tym celu posiadane zdolności analityczne oraz branżową wiedzę. Aby je doskonalić, warto inwestować w dostępne na rynku szkolenia. Umiejętna ocena konkretnych przydatności nich będzie pomocna w ustaleniu, jakie kwalifikacje będą użyteczne dla pracowników działu zakupów. Do najważniejszych z nich zalicza się:

 • umiejętności negocjacyjne,
 • umiejętności organizacyjne,
 • znajomość prawa i praktyk rynkowych,
 • zdolności analityczne,
 • znajomość języków obcych.

Szkolenia dla działu zakupów powinny więc obejmować zarówno kompetencje miękkie, jak i te związane z prawem czy zarządzaniem. W celu dokonania optymalnego wyboru konieczne jest sprawdzenie, w których obszarach pracownicy radzą sobie bardzo dobrze, a gdzie widoczne są braki. Niezależnie od tego warto jednak raz na jakiś czas organizować szkolenia z zakresu prawa aktualizujące posiadaną wiedzę, aby pracownicy nie narażali firmy na straty, a siebie na niepotrzebny stres.

Jakie rodzaje szkoleń dla działu zakupów możemy wybrać?

Zakres tematów szkoleń jest bardzo szeroki i umożliwia podnoszenie kwalifikacji w różnych dziedzinach. Nie należy zapominać, że profesjonalne szkolenia są potrzebne nawet doskonałym specjalistom. Dzięki nim mogą stać się lepszymi negocjatorami lub organizatorami, a ich rozwój będą oznaczać redukcję kosztów, wyższe zyski i rosnącą rentowność. Z pozycji pracownika szkolenia są dowodem na to, że firma chce inwestować w ich rozwój, co z kolei przekłada się na większą motywację do działania.

Przykładowymi tematami realizowanymi podczas odbywających się szkoleń dla osób zatrudnionych w dziale zakupów są m.in.:

 • negocjacje zakupowe;
 • zarządzanie ryzykiem w zakupach;
 • strategie generowania oszczędności;
 • strategie zakupowe;
 • narzędzia analizy rynku i dostawców;
 • lean w zakupach;
 • mierniki efektywności w zakupach.

Profesjonalne szkolenia mogą pomóc pracownikom nie tylko rozwinąć swoje kompetencje osobiste, ale również poznać lub poszerzyć posiadaną wiedzę o obowiązujące najnowsze trendy branżowe czy wprowadzane innowatorskie rozwiązania i schematy postępowania. Szkolenia zakupowe są jednym z najczęstszych wyborów dotyczących rozwoju umiejętności kupców i kadry kupieckiej.