Szkolenia pracownicze z zarządzania czasem

Zegarek na ręce

Zarządzanie czasem to kompetencja osobista, która jest bardzo wysoko ceniona przez pracodawców. Polega na organizacji pracy w taki sposób, aby efektywnie realizować wyznaczone cele. Efektywne zarządzanie czasem wyraźnie przyczynia się do zwiększenia wydajności pracownika, a co za tym idzie wzrostu produktywności w firmie. Pracodawcy coraz chętniej inwestują w szkolenia pracownicze z rozwoju kompetencji osobistych, na których można poznać metody ograniczenia marnotrawienia tego zasobu, jakim jest czas.

Zarządzanie czasem z korzyścią dla pracownika i pracodawcy

Skuteczne zarządzanie czasem opiera się na świadomości celu podejmowanych działań oraz samodyscyplinie i determinacji. Istotne jest rozsądne wykorzystanie bieżącej chwili i skupienie się na osiągnięciu konkretnego celu. Efektem świadomego zarządzania sobą w czasie jest zmniejszenie nakładów sił przy jednoczesnym wzroście wydajności realizowanych zadań, co skutkuje lepszymi wynikami pracy. Większa efektywność podejmowanych działań zawodowych przekłada się na wyniki firmy i tym samym osiągane rezultaty finansowe. Pracownik popełnia mniej błędów, szybciej realizuje wyznaczone zadania, ma więcej czasu dla siebie i odczuwa większe zadowolenie kosztem eliminacji niepotrzebnego stresu. Szkolenia pracownicze z zarządzania czasem to korzyści nie tylko dla pracodawcy, ale również dla pracownika jako współtwórcy sukcesu firmy i indywidualnej jednostki. Umiejętności nabyte na szkoleniu z powodzeniem można wykorzystać w innych dziedzinach życia. Przykładowo, wymiar uniwersalny ma zwalczanie prokrastynacji, poznanie mechanizmów prawa Parkinsona czy nauka planowania szczegółów i samoorganizacji.

Najważniejsze etapy zarządzania czasem to wyznaczanie celów, planowanie, podejmowanie decyzji, realizacja zadań zgodnie z harmonogramem oraz monitoring efektów. Istnieje wiele technik zarządzania czasem. Niektóre z nich skupiają się na robieniu cyklicznych przerw, a inne na rozplanowaniu zadań w układzie współrzędnych, wyznaczających cztery grupy: ważne/pilne, ważne/niepilne, nieważne/pilne oraz nieważne/niepilne. Zadania do zrealizowania można też zapisać na kartce w postaci listy „to do” lub umieścić w graficznym diagramie. 

Czego nauczymy się na szkoleniu z zarządzania czasem?

Ćwiczenia praktyczne pomogą z jednej strony sformułować realistyczne do osiągnięcia cele, a z drugiej nauczą prawidłowego określania priorytetów. Istotne jest zachowanie równowagi pomiędzy jakością wykonywanych zadań a czasem ich trwania i generowanymi kosztami. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, że dobre efekty przynosi rozpoczęcie projektu od czynności, które zabierają najmniej czasu, a następnie zrealizowanie najtrudniejszego zadania, czyli działanie zgodne z metodą Alana Lakeina. Nauczą się ustalania hierarchii zadań różnymi metodami, między innymi za pomocą popularnej analizy ABC czy matrycy Eisenhowera. Odkryją, że lepiej przydzielać krótsze terminy na wykonywanie poszczególnych zadań, bo większa ilość czasu na dane zadanie powoduje, że paradoksalnie zabiera ono więcej czasu. Zrozumieją, że wyznaczanie jasnych celów jest tak samo ważne, jak stawianie asertywnych granic oraz nauczą się szacowania zasobów. Każdy pracownik będzie miał możliwość dokonać analizy SWOT własnego stylu zarządzania sobą w czasie.

Warto mieć na uwadze, że ćwiczenia w formułowaniu celów są przydatne nie tylko na płaszczyźnie zawodowej, ale również osobistej. Bardzo istotnym elementem szkolenia dla pracowników z zarządzania czasem jest także nauka redukowania stresu oraz kontroli harmonogramu. Uczestnicy szkolenia z zarządzania czasem dowiedzą się, jak ważne jest wypracowanie nawyku porządkowania miejsca pracy oraz sortowania baz danych. Zapoznają się z najczęstszymi „złodziejami czasu” i przekonają się, że można z nimi walczyć… i wygrać!