Korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniach otwartych

szkolenie otwarte

Podziału szkoleń można dokonywać z różnych względów. Najoczywistszym sposobem rozróżniania jest naturalnie to dokonywane ze względu na tematykę. Mamy więc szkolenia przeciwpożarowe, szkolenia z pierwszej pomocy, a także cały szereg szkoleń branżowych, które mają za zadanie podnieść kompetencje pracownika. Szkolenia można jednak dzielić także ze względu na formę, w jakiej się odbywają.

Różnice między szkoleniami zamkniętymi i szkoleniami otwartymi

Jednym z podziałów szkoleń ze względu na formę jest ten między szkoleniami zamkniętymi a otwartymi. Pierwsze z nich skierowane są do konkretnej grupy, której rolę najczęściej pełni po prostu określona firma. Na takich spotkaniach można więc omawiać problemy, które biorą się wprost z funkcjonowania w danym przedsiębiorstwie. Plusem takich szkoleń jest niewątpliwe możliwość skoncentrowania się na sprawach istotnych z punktu widzenia tej, a nie innej firmy. Dzięki temu można w maksymalny sposób zaoszczędzić czas i skupić się tylko na tym, co ważne. Szkolenia zamknięte mają jednak również minusy. Jednym z nich jest zbytnie zawężenie perspektywy. Czasem może się bowiem okazać, że w usprawnieniu pracy pomaga spojrzenie na nią nie z wewnątrz, lecz z zewnątrz. Taką możliwość oferują szkolenia otwarte.

Czym wyróżniają się szkolenia otwarte?

Szkolenia otwarte, inaczej niż zamknięte, nie są skierowane do pracowników jednej, konkretnej firmy. Mogą w nich uczestniczyć osoby zatrudnione w wielu różnych przedsiębiorstwach. Dzięki temu możliwa staje się wymiana doświadczeń i poglądów, która może zaowocować innowacyjnymi pomysłami i przyczynić się do wniesienia powiewu świeżości tam, gdzie od dawna brakowało nowych idei. Szkolenia otwarte poruszają określone tematy w dużo bardziej podstawowy sposób niż szkolenia zamknięte. Z jednej strony można postrzegać to jako wadę, a z drugiej jako zaletę. Zaznajomienie się z bazowymi informacjami na temat danej dziedziny stanowi bowiem doskonały wstęp do dalszego pogłębiania wiedzy.

Podsumowując, bez wątpienia warto uczestniczyć tak w szkoleniach otwartych, jak i w szkoleniach zamkniętych. Obie te formy mają pożyteczne cele i przyczyniają się do poprawienia kompetencji pracowników.

Nie jesteś pewien, jaki rodzaj szkoleń wybrać dla swojej firmy? Przeczytaj więcej w naszym artykule: Szkolenie otwarte czy zamknięte, co lepiej wybrać?