Kluczowe kroki w badaniu potrzeb rozwojowych uczestników szkolenia

badanie potrzeb szkoleniowych dla firm

Badanie potrzeb rozwojowych uczestników szkoleń jest nieodłącznym elementem efektywnego procesu szkoleniowego. Pozwala ono dostosować programy szkoleniowe do indywidualnych oczekiwań i celów uczestników, co przekłada się na zwiększenie zaangażowania i efektywności nauki. W tym wpisie omówimy kluczowe kroki, które warto podjąć, aby zidentyfikować potrzeby rozwojowe uczestników szkolenia zamkniętego.

Analiza potrzeb szkoleniowych – określenie celów szkolenia i oczekiwań wobec uczestników

Na początku warto przeprowadzić rozmowy z kluczowymi interesariuszami, takimi jak menedżerowie, liderzy zespołów lub sami uczestnicy szkoleń, aby zrozumieć, jakie umiejętności, wiedza lub zachowania powinny zostać rozwinięte w wyniku szkolenia. Pamiętaj, że cele indywidualne mogą różnić się w zależności od poziomu doświadczenia, stanowiska czy stażu w danej organizacji. Te rozmowy mogą dostarczyć cennych informacji na temat oczekiwań, problemów i obszarów strategicznych w firmie. Interesariusze mogą podzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi umiejętności, które są potrzebne do osiągnięcia celów biznesowych czy wsparcia kluczowych procesów.

Wybór odpowiednich narzędzi

W kolejnym kroku należy wybrać odpowiednie narzędzia do badania potrzeb rozwojowych. Mogą to być:

  • Ankiety i kwestionariusze – można je przeprowadzić wśród potencjalnych uczestników, aby zrozumieć ich potrzeby szkoleniowe. Pytania w ankiecie mogą dotyczyć kwestii, takich jak poziom wiedzy na temat danego zagadnienia, umiejętności, które uczestnicy chcieliby poprawić, lub celów, jakie chcą osiągnąć dzięki szkoleniu.
  • Wywiady – czasami warto porozmawiać i na przykład przeprowadzić wywiady z potencjalnymi uczestnikami, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat ich potrzeb rozwojowych. Wywiady umożliwiają osobisty kontakt z potencjalnymi uczestnikami, co może pomóc trenerowi i firmie szkoleniowej lepiej zrozumieć ich potrzeby i cele. Rozmowy mogą być prowadzone indywidualnie lub w grupach fokusowych.
  • Test wiedzy i/lub umiejętności – niekiedy warto zbadać uczestników „na wejściu”, aby określić poziom ich wiedzy i umiejętności przed rozpoczęciem szkolenia. Taka ocena pozwala nie tylko dostosować poziom trudności i treść szkolenia do poziomu wiedzy uczestników, ale również zbadać przyrost wiedzy i umiejętności, który nastąpił dzięki szkoleniu. Wtedy niezbędne jest przeprowadzenie testu wiedzy i/lub umiejętności po szkoleniu. W żargonie szkoleniowym mówimy wówczas o pre-testach i post-testach. Niekiedy testy po szkoleniu wykonywane są kilka razy w różnych odstępach czasu.
  • Obserwacja w miejscu pracy – trener przed szkoleniem może obserwować uczestników w miejscu pracy, aby zrozumieć, jak uczestnicy radzą sobie w swoich obowiązkach i na czym powinni skupić się w trakcie szkolenia.

Ważne jest, aby narzędzie wybrane do przeprowadzenia badania potrzeb szkoleniowych było dostosowane do charakteru badania i umożliwiało zebranie szczegółowych i trafnych informacji.

Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych

Niezależnie od wybranych narzędzi badawczych, należy przeprowadzić badanie w sposób, który minimalizuje zakłócenia i zapewnia uczestnikom komfort oraz swobodę w wyrażaniu swoich potrzeb. Na przykład sesje grupowe, pozwolą uczestnikom dyskutować i wymieniać się pomysłami, a ankiety online, zapewnią anonimowość i wygodę w udzielaniu odpowiedzi. Kombinacja różnych metod badania potrzeb rozwojowych uczestników szkolenia pozwala firmie szkoleniowej na lepsze dopasowanie zajęć do potrzeb i celów uczestników, co przekłada się na większą efektywność szkolenia.

Analiza zebranych danych

Po zebraniu danych przystępujemy do ich analizy. Identyfikujemy główne obszary potrzeb rozwojowych, które wynikają z odpowiedzi uczestników. Szukamy wspólnych wzorców i trendów, ale nie zapominamy przy tym o indywidualnych różnicach i preferencjach.

Na podstawie wyników analizy dostosowujemy programy szkoleniowe tak, aby odpowiadały zidentyfikowanym potrzebom uczestników. Dawały im możliwość rozwijania konkretnych umiejętności i kompetencji pracowników dzięki dobraniu odpowiednich treści, metod i narzędzi szkoleniowych. Staramy się, żeby programy szkoleniowe były w miarę możliwości interaktywne, angażujące i oparte na rzeczywistych sytuacjach związanych z pracą, co pozwoli uczestnikom szkolenia na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.

Dzięki zastosowaniu tych kluczowych elementy w badaniu potrzeb rozwojowych uczestników szkolenia, możemy stworzyć skuteczne i angażujące zajęcia, które będą odpowiadały indywidualnym potrzebom uczestników. Pamiętajmy, że badanie potrzeb rozwojowych to proces dynamiczny, który wymaga monitorowania i ciągłego dostosowywania, aby zapewnić optymalne rezultaty rozwojowe dla uczestników szkoleń.

Jeżeli szukasz szkolenia skrojonego na miarę dla swojego biznesu, skontaktuj się z nami w celu przeprowadzenia analizy potrzeb rozwojowych oraz przygotowania indywidualnego szkolenia zamkniętego w Twojej firmie.