Jakie szkolenia określamy mianem miękkich?

Mężczyźni na spotkaniu

Istnieje wiele klasyfikacji kompetencji pracowników. Najpopularniejszy jest podział umiejętności na twarde i miękkie. Jeszcze do niedawna można było zauważyć trend podnoszenia przede wszystkim kompetencji twardych, czyli związanych z wiedzą specjalistyczną, często wręcz niszową, np. związanych z branżą IT, obsługą maszyn, czy językami obcymi.

Obecnie jednak coraz większego znaczenia nabierają również kompetencje miękkie, ponieważ okazuje się, że bez nich trudno jest pracownikowi pracować w zespole, radzić sobie ze stresem, rozwiązywać problemy, czy negocjować z klientami. Dlatego to właśnie szkolenia miękkie cieszą się obecnie coraz większym zainteresowaniem, a umiejętności i wiedza z nich wymienione okazują się niezwykle przydatne w codziennej pracy zawodowej.

Specyfika szkoleń miękkich

Szkolenia miękkie, a dokładniej szkolenia kompetencji miękkich, mają na celu doskonalenie określonych umiejętności psychospołecznych. Rodzajów szkoleń z tego zakresu jest bardzo wiele, gdyż dziedzina ta jest niezwykle szeroka. Najczęściej są one związane z radzeniem sobie ze stresem, asertywnością, pracą w grupie, motywowaniem, negocjacjami biznesowymi, rozwiązywaniem konfliktów, pozyskiwaniem klientów, komunikacją w zespole itp. Skierowane są zarówno do pracowników, jak i kadry menadżerskiej i zarządzającej. Zwykle mają formułę warsztatową, która pozwala najlepiej wykorzystać potencjał uczestników i prowadzi do usprawnienia procesu edukacji.

Szkolenia miękkie rozwijają przede wszystkim kompetencje psychologiczne. Pozwalają zrozumieć pewne schematy zachowań i wyćwiczyć nowe nawyki, które są znacznie bardziej przydatne podczas funkcjonowania w środowisku zawodowym, a bardzo często również w życiu prywatnym. W przeciwieństwie do szkoleń twardych kształtowanie kompetencji miękkich wpływa na ogólny rozwój osobowości.

Zalety uczestnictwa w szkoleniach miękkich

Co ważne, szkolenia miękkie przynoszą korzyść nie tylko pracownikom, ale przede wszystkim całemu przedsiębiorstwu. Zdobywając cenne umiejętności psychospołeczne, pracownicy lepiej wykonują swoje obowiązki służbowe, zarówno podczas pracy indywidualnej, jak i grupowej. W ten sposób można nie tylko doskonalić swoje mocne strony, ale przede wszystkim te nieco słabsze. I co najważniejsze, podczas takich szkoleń bardzo często uczestnicy odkrywają się na nowo, stają się bardziej świadomi swoich zalet oraz pewnych mankamentów, nad którymi warto popracować.