dr Sławomir Kempka

Doktor nauk ekonomicznych. Studiował Zarządzanie i  Marketing w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w Katedrze Systemów Logistycznych pod kierunkiem jednego z najwybitniejszych w Polsce i na świecie specjalistów z logistyki – prof. dr. hab. Stefana Abta.

Specjalista z  logistyki i restrukturyzacji przedsiębiorstw, a głównie z zakresu: zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem, zarządzania zapasami, kosztów logistycznych, łańcuchów dostaw, procesów logistycznych, gospodarki materiałowej oraz gospodarki magazynowej. Wynikiem tych zainteresowań jest, między innymi opracowanie rozprawy doktorskiej (2003 rok) z zakresu optymalizacji procesów logistycznych oraz 24 prac naukowo – badawczych, z których większość została wdrożona do usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstw różnych branż.

Na początku swojej działalności współpracował między innymi z Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Dziś jest niezależnym trenerem i doradcą z  zakresu logistyki i restrukturyzacji przedsiębiorstw, współpracującym z szeregiem firm doradczych i  szkoleniowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w przedsiębiorstwach produkcyjnych i logistycznych zarówno w Polsce, jak również za granicą. Realizował szkolenia i warsztaty doskonalące umiejętności kierownicze i zarządcze osób funkcyjnych, pracujących w logistyce i związanych z organizacją funkcjonowania łańcuchów dostaw wielu przedsiębiorstw.

Autor programów kształcenia i różnorodnych materiałów szkoleniowych. Od 23 lat zajmuje się działalnością szkoleniową i doradczą z zakresu logistyki i zarządzania. W dotychczasowej  działalności  szkoleniowej  i  wdrożeniowej,  realizował  szereg zadań: konferencje, szkolenia, opracowania  z  zakresu  logistyki, wdrożenia nowych  metod  zarządzania  i  optymalizacji procesów logistycznych.

Większość z wymienionych to były szkolenia  i  treningi  menedżerskie, organizowane  przez  wyspecjalizowane firmy szkoleniowe, w których uczestniczyli przedstawiciele zarządów, kierownicy komórek organizacyjnych, menedżerowie,  oraz pozostali pracownicy przedsiębiorstw różnych branż. Ponadto  realizował  specjalistyczne  szkolenia  zamknięte dla  wybranych  przedsiębiorstw, dotyczące różnorodnej tematyki z zakresu zarządzania, optymalizacji i funkcjonowania logistyki jako całości, jak również poszczególnych jej elementów.

Do  największych przedsiębiorstw, mających  duże  znaczenie  na  polskim  rynku  należą: Elektrownia „Bełchatów” S.A. – Bełchatów, Zakłady  Azotowe  „KĘDZIERZYN” S.A. – Kędzierzyn  Koźle, Elektrobudowa S.A. – Katowice, Śląska Fabryka Kabli S.A. – Czechowice Dziedzice, Schneider Electric, Kirchhoff Polska – Mielec, Zakłady  Azotowe  „PUŁAWY” S.A. – Puławy, Multilayer Pipe Company Sp. z o.o. – Strzelin, Alima – Gerber S.A. – Rzeszów, Federal Mogul Gorzyce S.A. – Gorzyce, Grupa Kapitałowa  „MIFAMA”  – Mikołów, Polmos – Białystok S.A., Polfa – Pabianice, Stalprodukt S.A. – Bochnia, Zott Polska Sp. z o.o., Lumileds S.A. – Pabianice, TRW S.A. – Częstochowa  itd.