Zarządzanie projektem – warsztat praktyczny

„…Pracuję z ludźmi i dla ludzi, bo tylko w ten sposób mogę przyczynić się do skutecznego wprowadzania zmian i rozwoju przedsiębiorstw. Skupiam się na zarządzaniu procesami oraz projektami. Jestem praktykiem i pragmatykiem o dojrzałym i profesjonalnym podejściu do zarządzania jakością.”

w taki sposób mówi o sobie Jarosław Siarkiewicz – doświadczony trener zarządzający w swojej karierze wieloma projektami wdrożeniowymi.

Zapraszamy na warsztat, który poprowadzi Jarosław Siarkiewicz, i o którym tak powiedzieli uczestnicy poprzednich edycji:

 • Polecam je każdemu kto zarządza projektem
 • Chciałbym mieć szefa/mentora jak Pan Jarosław
 • Bardzo dobrze spożytkowany czas, sporo rzeczy można wykorzystać z tego szkolenia
 • Ciekawe, dobry wstęp do dalszego zagłębiania tematu
 • Polecę osobom, które chcą zacząć swoją ścieżkę jako projekt manager

Program szkolenia

 • Nabycie sprawności w interpretowaniu parametrów projektu.
 • Przyswojenie algorytmu ustalania celów projektu z zastosowaniem formuły SMART.
 • Przećwiczenie formułowania celów projektu.
 • Analizowanie i interpretowanie faz projektu.
 • Wyznaczanie miar oceny efektów projektu.
 • Analizowanie treści i tworzenie Karty Projektu.
 • Wyciąganie wniosków z Karty Projektów do planowania działań w projekcie.
 • Identyfikowanie ryzyk, przeprowadzenie analizy ryzyka i ustalenie planu działań
 • Analiza biznesowa projektu ROI, miary, kontrmiary
 • Analiza interesariuszy i zarządzanie ryzykiem
 • Przygotowanie i zawarcie kontraktu na projekt 
 • Metodyki prowadzenia projektów: PDCA, 8D, DMAIC
 • Tworzenie Struktury Podziału Prac (WBS).
 • Tworzenie macierzy RACI.
 • Przećwiczenie  agendy Kick off meeting.
 • Przyswojenie metod harmonogramowania.
 • Poznanie zasad, które decydują o skutecznej realizacji projektu.
 • Zrozumienie i ustalanie zakresu monitorowania i kontroli projektu.
 • Zamknięcie projektu (zarządzanie wiedzą, motywowanie, komunikacja)

Metody prowadzenia szkolenia:

Zajęcia prowadzone są metodą interaktywną, a więc sprzyjającą aktywności wszystkich uczestników treningu. Bloki tematyczne składają się z wprowadzenia (w formie krótkiego, interaktywnego wykładu). aktywizujące metody warsztatowe uzupełniane niezbędnymi komentarzami – symulacje, scenki,  praca indywidualna i grupowa. Pozwoli to nie tylko na zaznajomienie się z problematyką, ale też praktyczne opanowanie określonych umiejętności.

Miejsce szkolenia:
WenderEdu Business Center, ul. Św. Józefa 1/3, Wrocław

Informacja dodatkowa:
Koszt noclegu w WenderEdu Business Center w pok. 1-os. ze śniadaniem wynosi 170 zł brutto

W cenie uwzględniono koszty:

 • 16 godzin lekcyjnych intensywnych warsztatów,
 • materiałów szkoleniowych i pomocniczych,
 • serwisu kawowego oraz lunchu,
 • imiennego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

ZASTRZEŻENIE COVIDOWE

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia, zmiany jego terminu lub zmiany formuły ze szkolenia stacjonarnego na szkolenie ON-LINE, jeśli przed rozpoczęciem zajęć zostaną wprowadzone obostrzenia związane z organizacją spotkań (w tym szkoleń)  w salach konferencyjnych.

zarzadzanie organizacja

Data

24 - 25 luty 2022
Zakończone!

Czas

09:00 - 16:00

Koszt

1 290 zł netto

Etykiety

Dwudniowe,
Wrocław

Lokalizacja

Wrocław

Organizator

Vademecum - Konferencje i Szkolenia
Telefon
+48 71 341 85 10
Email
vade@vade.com.pl
Strona WWW
https://vade.com.pl

Prowadzący

 • Jarosław Siarkiewicz
  Jarosław Siarkiewicz
  „…Przeszło 25 lat praktyki w zarządzaniu jakością nauczyło mnie, jak skutecznie korzystać z teorii oraz doświadczeń i zamieniać je na konkretne osiągnięcia ludzi i firm. Potrafię skutecznie realizować cele biznesowe organizacji, odpowiednio dobierając, stosując i rozwijając w przedsiębiorstwie metody i techniki zarządzania (np.: six sigma, lean, kaizen, standardy ISO, TQM,…)”. Przez 12 lat pracował w strukturach koncernów ABB oraz ALSTOM w Polsce i Wielkiej Brytanii w sektorze energetyki zawodowej, gdzie rozwijał kompetencje Quality Manager na stanowiskach: Inżyniera Jakości, Kierownika Działu Jakości, Pełnomocnika ds. Systemów Zarządzania, Six Sigma Black Belt, Six Sigma Champion, Kierownika Działu Strategii i Systemów Zarządzania, Business Performance Improvement Manager w strukturach międzynarodowych. Kierował przeszło 20 projektami wdrożeniowymi z zakresu jakości, organizacji i zarządzania w kilkunastu przedsiębiorstwach w Polsce i Wielkiej Brytanii; m.in.: Mennica Państwowa, Hamburska Spółka Handlowa, Energomontaż, Delphi, Philips, ABB, ALSTOM. Za wdrożenie Zrównoważonej Karty Wyników w jednym z przedsiębiorstw uzyskał nagrodę Ministra Finansów RP. Konsultował przeszło 200 projektów rozwojowych w obszarach jakości i procesów w kilkudziesięciu przedsiębiorstwach różnych branż (m. in.: automotive, obróbka mechaniczna i przetwórstwo tworzyw sztucznych, IT, branża medyczna i farmaceutyczna, przemysł papierniczy i opakowania, logistyka, transport).

Comments are closed