Zarządzanie i optymalizacja zapasów w przedsiębiorstwie (firmie)

Celem szkolenia jest analiza i ocena zapasów w przedsiębiorstwie, określenie optymalnych ilości zapasów dostosowanych do potrzeb produkcyjnych i rynkowych, określenie zapasów maksymalnych, zapasów bezpieczeństwa, kosztów zamrożonych kapitałów oraz analiza i wykorzystanie metod zarządzania zapasami.

Podczas wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów nauczysz się:

 • podziału zapasów według czynników ważności i kompleksowości  zaopatrzenia
 • podejmowania decyzji w zakresie sterowania zapasami,
 • ustalania zasad i metod planowania potrzeb materiałowych,
 • wykorzystania metod prognozowania do obliczenia wielkości zapasów w różnych  okresach czasowych,
 • określania parametrów i normatywów planowania zapasów w przedsiębiorstwie,
 • określania wpływu ilości miejsc składowania na wielkość zapasów,
 • obliczania wielkości zapasów maksymalnych i zapasów bezpieczeństwa,
 • obliczania ekonomicznej wielkości partii dostaw, czasu zamawiania i organizacji ich przepływu,
 • określania struktury i wielkości kosztów tworzenia i utrzymania zapasów,
 • kontroli i koordynacji przepływu zapasów w całym łańcuchu logistycznym,
 • analizy i oceny wariantów rozwiązań w zakresie działań dotyczących gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwie.

Program szkolenia

 1. METODY KSZTAŁTOWANIA ZAPASÓW
  • czynniki wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące zapasy,
  • przyczyny gromadzenia zapasów,
  • zapasy – konflikty logistyczne,
  • klasyfikacja zapasów według kryteriów ważności (metoda Pareto-Lorenza),
  • inne metody podziału zapasów (np. XYZ),
  • metody sterowania zapasami.
 2. RODZAJE POPYTU I JEGO WPŁYW NA WIELKOŚĆ I STRUKTURĘ ZAPASÓW
  • rodzaje popytu i ich wpływ na poziomy i strukturę zapasów,
  • cykl życia produktu,
  • metody wyceny zapasów.
 3. OBSŁUGA KLIENTA I JEJ WPŁYW NA STRUKTURĘ I POZIOMY ZAPASÓW
  • standardy obsługi klienta,
  • poziomy obsługi klienta,
  • wpływ przyjętych poziomów obsługi na wielkość poszczególnych grup zapasów.
 4. PLANOWANIE POTRZEB MATERIAŁOWYCH
  • miejsce planowania potrzeb materiałowych w logistyce przedsiębiorstwa,
  • metody planowania potrzeb materiałowych,
  • analiza wielkości zapasów i częstotliwości dostaw według różnych metod planowania.
 5. ANALIZA POZIOMÓW (WIELKOŚCI) ZAPASÓW
  • kalkulacja czasu składania zamówień,
  • czynniki wpływające na wielkość zapasów poszczególnych pozycji asortymentowych,
  • wielkość zapasów bieżących,
  • poziom zapasów bezpieczeństwa,
  • wielkość zapasów bezpieczeństwa w odniesieniu do miejsc składowania,
  • ocena punktu złożenia zamówienia (kiedy zamówić?),
  • wpływ poziomu obsługi klienta na wielkość utrzymywanych zapasów.
 6. PROGNOZOWANIE WIELKOŚCI ZAPASÓW
  • cele i zadania prognozowania,
  • metody wykorzystywane w prognozowaniu wielkości zapasów,
  • prognozowanie krótkoterminowe, średnio- i długoterminowe,
  • prognozowanie sezonowe,
  • analiza i ocena stosowanych metod prognozowania.
 7. KOSZTY ZAPASÓW
  • koszty gromadzenia (tworzenia) zapasów,
  • koszty utrzymania zapasów,
  • koszty braku zapasów,
  • utracone przychody.
 8. EKONOMIKA DOSTAW
  • ekonomiczna wielkość zamówienia (EWD),
  • optymalizacja dostaw dla poszczególnych pozycji zapasów (ile zamówić?),
  • optymalizacja dostaw grup towarowych,
  • inwestowanie w zapasy,
  • wielkość zapasów maksymalnych,
  • ekonomika dostaw przy zmiennej wielkości partii dostaw i zmiennej cenie zamawianych towarów.
 9. ZAGOSPODAROWANIE ZAPASÓW ZALEGAJĄCYCH I NIEROTACYJNYCH
  • wielkość zapasów zalegających i nierotacyjnych,
  • sposoby postępowania z zapasami zalegającymi i nierotacyjnymi.
 10. MIERNIKI I WSKAŹNIKI ZAPASÓW
  • podział mierników i wskaźników wykorzystywanych w ocenie zapasów,
  • wskaźniki rotacji zapasów magazynowych,
  • możliwości i potrzeby oceny struktury i poziomów zapasów.
 11. ANALIZA I OCENA WARIANTÓW ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ZAPASAMI
  • usprawnienie procesu przepływu zapasów,
  • wdrożenie wariantów rozwiązań w zarządzaniu zapasami,
  • analiza i ocena usprawnień.
Pobierz ofertę

Data

27 - 28 maj 2021
Zakończone!

Czas

09:00 - 15:00

Koszt

952 zł netto

Etykiety

Dwudniowe,
On-line

Lokalizacja

On-line

Organizator

Vademecum - Konferencje i Szkolenia
Telefon
+48 71 341 85 10
Email
vade@vade.com.pl
Strona WWW
https://vade.com.pl

Comments are closed