Zarządzanie i optymalizacja zapasów w przedsiębiorstwie (firmie)

Celem szkolenia jest analiza i ocena zapasów w przedsiębiorstwie, określenie optymalnych ilości zapasów dostosowanych do potrzeb produkcyjnych i rynkowych, określenie zapasów maksymalnych, zapasów bezpieczeństwa, kosztów zamrożonych kapitałów oraz analiza i wykorzystanie metod zarządzania zapasami.

Podczas wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów nauczysz się:

 • podziału zapasów według czynników ważności i kompleksowości  zaopatrzenia
 • podejmowania decyzji w zakresie sterowania zapasami,
 • ustalania zasad i metod planowania potrzeb materiałowych,
 • wykorzystania metod prognozowania do obliczenia wielkości zapasów w różnych  okresach czasowych,
 • określania parametrów i normatywów planowania zapasów w przedsiębiorstwie,
 • określania wpływu ilości miejsc składowania na wielkość zapasów,
 • obliczania wielkości zapasów maksymalnych i zapasów bezpieczeństwa,
 • obliczania ekonomicznej wielkości partii dostaw, czasu zamawiania i organizacji ich przepływu,
 • określania struktury i wielkości kosztów tworzenia i utrzymania zapasów,
 • kontroli i koordynacji przepływu zapasów w całym łańcuchu logistycznym,
 • analizy i oceny wariantów rozwiązań w zakresie działań dotyczących gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwie.

Program szkolenia

 1. METODY KSZTAŁTOWANIA ZAPASÓW
  • czynniki wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące zapasy,
  • przyczyny gromadzenia zapasów,
  • zapasy – konflikty logistyczne,
  • klasyfikacja zapasów według kryteriów ważności (metoda Pareto-Lorenza),
  • inne metody podziału zapasów (np. XYZ),
  • metody sterowania zapasami.
 2. RODZAJE POPYTU I JEGO WPŁYW NA WIELKOŚĆ I STRUKTURĘ ZAPASÓW
  • rodzaje popytu i ich wpływ na poziomy i strukturę zapasów,
  • cykl życia produktu,
  • metody wyceny zapasów.
 3. OBSŁUGA KLIENTA I JEJ WPŁYW NA STRUKTURĘ I POZIOMY ZAPASÓW
  • standardy obsługi klienta,
  • poziomy obsługi klienta,
  • wpływ przyjętych poziomów obsługi na wielkość poszczególnych grup zapasów.
 4. PLANOWANIE POTRZEB MATERIAŁOWYCH
  • miejsce planowania potrzeb materiałowych w logistyce przedsiębiorstwa,
  • metody planowania potrzeb materiałowych,
  • analiza wielkości zapasów i częstotliwości dostaw według różnych metod planowania.
 5. ANALIZA POZIOMÓW (WIELKOŚCI) ZAPASÓW
  • kalkulacja czasu składania zamówień,
  • czynniki wpływające na wielkość zapasów poszczególnych pozycji asortymentowych,
  • wielkość zapasów bieżących,
  • poziom zapasów bezpieczeństwa,
  • wielkość zapasów bezpieczeństwa w odniesieniu do miejsc składowania,
  • ocena punktu złożenia zamówienia (kiedy zamówić?),
  • wpływ poziomu obsługi klienta na wielkość utrzymywanych zapasów.
 6. PROGNOZOWANIE WIELKOŚCI ZAPASÓW
  • cele i zadania prognozowania,
  • metody wykorzystywane w prognozowaniu wielkości zapasów,
  • prognozowanie krótkoterminowe, średnio- i długoterminowe,
  • prognozowanie sezonowe,
  • analiza i ocena stosowanych metod prognozowania.
 7. KOSZTY ZAPASÓW
  • koszty gromadzenia (tworzenia) zapasów,
  • koszty utrzymania zapasów,
  • koszty braku zapasów,
  • utracone przychody.
 8. EKONOMIKA DOSTAW
  • ekonomiczna wielkość zamówienia (EWD),
  • optymalizacja dostaw dla poszczególnych pozycji zapasów (ile zamówić?),
  • optymalizacja dostaw grup towarowych,
  • inwestowanie w zapasy,
  • wielkość zapasów maksymalnych,
  • ekonomika dostaw przy zmiennej wielkości partii dostaw i zmiennej cenie zamawianych towarów.
 9. ZAGOSPODAROWANIE ZAPASÓW ZALEGAJĄCYCH I NIEROTACYJNYCH
  • wielkość zapasów zalegających i nierotacyjnych,
  • sposoby postępowania z zapasami zalegającymi i nierotacyjnymi.
 10. MIERNIKI I WSKAŹNIKI ZAPASÓW
  • podział mierników i wskaźników wykorzystywanych w ocenie zapasów,
  • wskaźniki rotacji zapasów magazynowych,
  • możliwości i potrzeby oceny struktury i poziomów zapasów.
 11. ANALIZA I OCENA WARIANTÓW ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ZAPASAMI
  • usprawnienie procesu przepływu zapasów,
  • wdrożenie wariantów rozwiązań w zarządzaniu zapasami,
  • analiza i ocena usprawnień.

Cena zawiera:

 • Dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia.
 • Autorskie materiały szkoleniowe (w formie PDF – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia).
 • Zaświadczenia o przebytym szkoleniu dla każdego uczestnika.

Minimalne wymagania sprzętowe dla uczestników:

 • internet o prędkości powyżej 4mbp/s
 • aktualna wersja jednej z przeglądarek: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari
 • komputery z systemem Windows od wersji 7 w górę, lub MacOS od wersji 10
 • głośniki lub słuchawki
 • kamera, mikrofon
Pobierz ofertę

Data

27 - 28 Maj 2021
Zakończone!

Czas

09:00 - 15:00

Koszt

952 zł netto

Etykiety

Dwudniowe,
On-line

Lokalizacja

On-line

Organizator

Vademecum - Konferencje i Szkolenia
Telefon
+48 71 341 85 10
Email
vade@vade.com.pl
Strona WWW
https://vade.com.pl

Prowadzący

 • Sławomir Kempka
  Sławomir Kempka
  Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Zarządzania i Marketingu w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w Katedrze Systemów Logistycznych. Specjalista z logistyki i restrukturyzacji przedsiębiorstw, a głównie z zakresu: zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem, zarządzania zapasami, kosztów logistycznych, łańcuchów dostaw, procesów logistycznych, gospodarki materiałowej oraz gospodarki magazynowej. Wynikiem tych zainteresowań jest, min. rozprawa doktorska (2003 rok) z zakresu optymalizacji procesów logistycznych oraz 24 prac naukowo – badawczych, z których większość została wdrożona do usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstw różnych branż. Doświadczenie zawodowe zdobywał w przedsiębiorstwach produkcyjnych i logistycznych w Polsce i za granicą. Od 23 lat zajmuje się działalnością szkoleniową i doradczą z zakresu logistyki i zarządzania. W dotychczasowej działalności szkoleniowej i wdrożeniowej realizował specjalistyczne projekty indywidualne dla wielu przedsiębiorstw, dotyczące różnorodnej tematyki z zakresu zarządzania, optymalizacji i funkcjonowania logistyki jako całości, jak również poszczególnych jej elementów. Do jego klientów należą min: Elektrownia „Bełchatów” S.A. – Bełchatów, Zakłady Azotowe „KĘDZIERZYN” S.A. – Kędzierzyn Koźle, Elektrobudowa S.A. – Katowice, Śląska Fabryka Kabli S.A. – Czechowice Dziedzice, Schneider Electric, Kirchhoff Polska – Mielec, Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. – Puławy, Multilayer Pipe Company Sp. z o.o. – Strzelin, Alima – Gerber S.A. – Rzeszów, Federal Mogul Gorzyce S.A. – Gorzyce, Grupa Kapitałowa „MIFAMA” – Mikołów, Polmos – Białystok S.A., Polfa – Pabianice, Stalprodukt S.A. – Bochnia, Zott Polska Sp. z o.o., Lumileds S.A. – Pabianice, TRW S.A. – Częstochowa itd.

Comments are closed