Zarządzanie emocjami – trening prowadzony przez prof. dr hab. Zbigniewa Nęckiego

Skąd się biorą emocje? Jaką mamy własną świadomość emocjonalną? Czy rozumiemy stany emocjonalne innych osób?

Jak kontrolować emocje i kierować nimi, by usprawnić nasze działania i relacje z otoczeniem?

Poznaj teoretyczne i praktyczne aspekty oddziaływania emocji na skuteczność każdego z nas biorąc udział w tym szkoleniu.

Program szkolenia

1. EMOCJONALNA NATURA CZŁOWIEKA
Rola uczuć w życiu, wartość użytkowa wrażliwości emocjonalnej, fizjologia, biochemia i psychologia uczuć.

2. PODSTAWOWE EMOCJE I ICH ZNACZENIE W ZARZĄDZANIU
Metoda kolorowych kapeluszy wg Edwarda de Bono – jak je nosić i stosować w różnych sytuacjach, czyli panowanie nad własnymi emocjami.

3. STRES I FRUSTRACJA JAKO „KONIECZNE” ELEMENTY ŻYCIA ZAWODOWEGO I PRYWATNEGO
Fazy stresu: orientacja, mobilizacja, wyczerpanie. Syndrom wypalenia zawodowego, utrudnienia, przeszkody i blokady w dążeniu do celów, ich interpretacja i doświadczanie.

4. TECHNIKI KONTROLOWANIA POZIOMU STRESU – OD CHWILOWEJ RELAKSACJI DO ZMIANY STYLU ŻYCIA
Kontrola emocjonalna, psychiczne „szczepienie” antystresowe i dobre samopoczucie. Osiemnaście sposobów na stres.

5. KONCEPCJA ZDROWEJ ORIENTACJI OPTYMISTYCZNEJ P. SELIGMANA
Elementy zmienne i stałe w budowaniu nastrojów i emocji, autosugestia, pozytywne nastawienia.

6. SYTUACJE TRUDNE
Konflikty interpersonalne i grupowe, obawa przed niepowodzeniem, agresja i wrogość, przeciążenia i frustracje, nadmierne wymagania, traumatyczne doświadczenia osobiste.

7. JĘZYK CIAŁA W EKSPRESJI EMOCJI
Gestykulacja, mimika, wygląd fizyczny, ruch, spojrzenia, przestrzeń osobista i publiczna. Asertywne formy zachowań niewerbalnych.

8. DEKALOG POPRAWNEJ KOMUNIKACJI
Sztuka słuchania i obserwowania jako podstawa sztuki mówienia, najważniejsze pułapki komunikacyjne związane z treściami, procesem i cechami indywidualnymi. Przekazywanie wiedzy i informacji, nakłanianie do działania.

W cenie uwzględniono koszty:

  • 16 godzin lekcyjnych intensywnych warsztatów,
  • materiałów szkoleniowych i pomocniczych,
  • serwisu kawowego oraz lunchu,
  • imiennego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Miejsce szkolenia:
WenderEdu Business Center, ul. Św. Józefa 1/3, Wrocław

Informacja dodatkowa:
Koszt noclegu w WenderEdu Business Center w pok. 1-os. ze śniadaniem wynosi 170 zł brutto

ZASTRZEŻENIE COVIDOWE

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia, zmiany jego terminu lub zmiany formuły ze szkolenia stacjonarnego na szkolenie ON-LINE, jeśli przed rozpoczęciem zajęć zostaną wprowadzone obostrzenia związane z organizacją spotkań (w tym szkoleń)  w salach konferencyjnych.

Szkolenie

Data

11 - 12 kwiecień 2022
Zakończone!

Czas

09:00 - 16:00

Koszt

1 490 zł netto

Etykiety

Dwudniowe,
Wrocław

Lokalizacja

Wrocław

Organizator

Vademecum - Konferencje i Szkolenia
Telefon
+48 71 341 85 10
Email
vade@vade.com.pl
Strona WWW
https://vade.com.pl

Prowadzący

  • Zbigniew Nęcki
    Zbigniew Nęcki
    Psycholog społeczny, jeden z najwybitniejszych w Polsce specjalistów w zakresie komunikacji i negocjacji, ceniony mediator i praktyk negocjacji. Autor wielu prac z zakresu kierowania zespołami ludzkimi, komunikacji, emocji i perswazji, technik negocjacji. Stały komentator i uczestnik publicystycznych programów telewizyjnych. Autor wielu książek, w tym bestsellera zatytułowanego „Negocjacje w biznesie” oraz przewodnika dla przedsiębiorców „Negocjacje w Unii Europejskiej”. Do ważniejszych publikacji należą również „Atrakcyjność wzajemna” oraz „Komunikowanie interpersonalne”. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Wygłaszał referaty i prowadził wykłady w wielu ośrodkach akademickich za granicą, min. w USA, Meksyku, Indiach. Ze Spółką Vademecum współpracuje od 2000 roku.

Comments are closed