Rozwój menedżera wyższego szczebla

Program szkolenia

Wykładowca

Adresaci

Informacje organizacyjne

 1. 1
  Rozwój menadżera poziomu wyższego (misja, funkcja, obowiązek, droga).
  • Znane metody kierowania działaniami ludzi.
  • Co to takiego Techniki Wpływu?
  • Po co komu autorytet i co to takiego?
  • Costoplasmossa Gondi podstawa utraty zaufania do swoich własnych mechanizmów reagowania.
  • Czy można stosować techniki wpływania aby zbudować autorytet?
 2. 2
  Metoda “ix4” inspire, invent, iniciate, implement. Inspiruj, odkrywaj, rozpoczynaj, wprowadzaj.
  • KAIZEN stosowane jako technika wpływu.
  • “5x why?” wpływanie przez zadawanie pytań.
 3. 3
  Zarządzanie Projektem jako najwyższa forma kwalifikacji w kierowaniu przez stosowanie wpływu.
  • Ocena Okresowa jako metoda aktywacji pracownika i technika wpływu na poziom realizacji zadań.
  • Arkusz oceny personalnej.
  • Oceniane 9 obszarów aktywności podwładnego.
  • Oceniane 5 stopniową skalą.
  • Spotkanie Oceny Okresowej.
 4. 4
  Co wiesz o konflikcie w organizacji i jak nim zarządzać.
  • 6 Faz Konfliktu.
  • Rodzaje konfliktów.
  • 5 Modeli postawy podwładnego wobec konfliktu.
  • Działania lidera zespołu w konflikcie „ Zarządzanie Zgodą” czyli 5 faz budowy zaufania.
  • 7 kroków aby poznać wartość stojącą za stanowiskiem podwładnego w konflikcie.
 5. 5
  Kierowanie podwładnymi po przez zadawanie pytań.
  • Fazy radzenia sobie ze Zmianą przez pracowników i metody przeprowadzenia personelu do kolejnych następnych faz przez zaangażowanego lidera zespołu.
  • Wyparcie, Opór, Próbowanie, Adaptacja.
  • Czy umiesz przewidzieć zachowanie twojego podwładnego w sytuacjach manipulacyjnych, gdy zastosujesz techniki wpływu?

Sławomir Zieliński

Wielokrotnie piastował kierownicze stanowiska w amerykańskich i niemieckich korporacjach. Prezes Dr Oetker Poland, Prezes Intersnack Poland, Dyrektor Finansowy EBS, Dyrektor Marketingu Bayer, Dyrektor Handlowy Schoeller, Field Menadżer i Trener w Johnson & Johnson Poland. Od kilku lat prowadzi własną, niezależną działalność konsultingowo doradczą na polu zarządzania zmianami, kontrolingu, restrukturyzacji i rozwoju. Zielona Budka, Jutrzenka SA, Colian, EBS, Bank Pocztowy, to tylko kilka organizacji, dla których pracował jako doradca. Bogate doświadczenia w pracy z ludźmi w procesie zmian, koronuje certyfikat Coacha ICC. Zawody; mgr inż. architekt, grafik projektant, specjalista d/s zarządzania, menadżer, Coach ICC, certyfikowany pilot Drona, /bezzałogowego helikoptera, służącego do zdalnego filmowania z lotu ptaka/. Prywatnie; od lat żegluje po morzu /posiada uprawnienia kapitana jachtowego/. Zakochany w kulturze śródziemnomorskiej. Ciągle rysuje i maluje.

Dzięki temu szkoleniu:

 • Będziesz potrafił dostrzec kim jesteś jako menedżer w rozumieniu Gallupa i czego oczekuje od ciebie organizacja jako od człowieka;
 • Poznasz swoje indywidualne preferencje, styl zarządzania, słabości jako obszary godne wzmocnienia i mechanizmy, które tobą kierują w zmianie;
 • Dowiesz się na ile i czy na pewno masz pod kontrolą swoje zachowania i reakcje w sytuacjach stresogennych. Costoplasmosa Gondi jako burzący nasz spokój powód przyjrzenia się swojemu stylowi pracy;
 • Nauczysz się stosowania kilku metod kontroli nad sobą oraz obserwacji podwładnych;
 • Przekonasz się, czy warto opanować techniki zarządzania unikając rządzenia Model GROW;
 • Dowiesz się, na jakim poziomie możesz jeszcze rozwijać swoje kierownicze kwalifikacje;
 • Usprawnisz swoje metody oceny i rozwoju podwładnych;
 • Opanujesz możliwości zarządzania pracownikami, ich zadaniami ich oceną realizacji, w oparciu o relatywizowane, mierzalne osiągnięcia w czasie, metodą w której nie występuje konflikt lub można go użyć dla dobra organizacji.

Dzięki temu szkoleniu:

 • Będziesz potrafił dostrzec kim jesteś jako menedżer w rozumieniu Gallupa i czego oczekuje od ciebie organizacja jako od człowieka;
 • Poznasz swoje indywidualne preferencje, styl zarządzania, słabości jako obszary godne wzmocnienia i mechanizmy, które tobą kierują w zmianie;
 • Dowiesz się na ile i czy na pewno masz pod kontrolą swoje zachowania i reakcje w sytuacjach stresogennych. Costoplasmosa Gondi jako burzący nasz spokój powód przyjrzenia się swojemu stylowi pracy;
 • Nauczysz się stosowania kilku metod kontroli nad sobą oraz obserwacji podwładnych;
 • Przekonasz się, czy warto opanować techniki zarządzania unikając rządzenia Model GROW;
 • Dowiesz się, na jakim poziomie możesz jeszcze rozwijać swoje kierownicze kwalifikacje;
 • Usprawnisz swoje metody oceny i rozwoju podwładnych;
 • Opanujesz możliwości zarządzania pracownikami, ich zadaniami ich oceną realizacji, w oparciu o relatywizowane, mierzalne osiągnięcia w czasie, metodą w której nie występuje konflikt lub można go użyć dla dobra organizacji.

Program szkolenia

 1. Rozwój menadżera poziomu wyższego (misja, funkcja, obowiązek, droga).
 2. Znane metody kierowania działaniami ludzi.
 3. Co to takiego Techniki Wpływu?
 4. Po co komu autorytet i co to takiego?
 5. Costoplasmossa Gondi podstawa utraty zaufania do swoich własnych mechanizmów reagowania.
 6. Czy można stosować techniki wpływania aby zbudować autorytet?
 7. Metoda “ix4” inspire, invent, iniciate, implement. Inspiruj, odkrywaj, rozpoczynaj, wprowadzaj.
 8. KAIZEN stosowane jako technika wpływu.
 9. “5x why?” wpływanie przez zadawanie pytań.
 10. Zarządzanie Projektem jako najwyższa forma kwalifikacji w kierowaniu przez stosowanie wpływu.
 11. Ocena Okresowa jako metoda aktywacji pracownika i technika wpływu na poziom realizacji zadań.
 12. Arkusz oceny personalnej.
 13. Oceniane 9 obszarów aktywności podwładnego.
 14. Oceniane 5 stopniową skalą.
 15. Spotkanie Oceny Okresowej.
 16. Co wiesz o konflikcie w organizacji i jak nim zarządzać.
 17. 6 Faz Konfliktu.
 18. Rodzaje konfliktów.
 19. 5 Modeli postawy podwładnego wobec konfliktu.
 20. Działania lidera zespołu w konflikcie „ Zarządzanie Zgodą” czyli 5 faz budowy zaufania.
 21. 7 kroków aby poznać wartość stojącą za stanowiskiem podwładnego w konflikcie.
 22. Kierowanie podwładnymi po przez zadawanie pytań.
 23. Fazy radzenia sobie ze Zmianą przez pracowników i metody przeprowadzenia personelu do kolejnych następnych faz przez zaangażowanego lidera zespołu.
 24. Wyparcie, Opór, Próbowanie, Adaptacja.
 25. Co to da tobie.
 26. Co to umożliwi twoim podwładnym.
 27. Co to przyniesie całej organizacji.
 28. Gdzie i dlaczego to nie zadziała, ryzyka.
 29. Czy umiesz przewidzieć zachowanie twojego podwładnego w sytuacjach manipulacyjnych, gdy zastosujesz techniki wpływu?

Nie znalazłeś terminu szkolenia? Obecnie realizujemy je jedynie w formule zamkniętej.

Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o możliwości przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla Twojej organizacji.