Nowe Prawo zamówień publicznych dla zamawiających. Co musisz wiedzieć od 1 stycznia 2021 roku?

Program szkolenia

 1. Omówienie najważniejszych zmian wynikających z nowego systemu prawnego, który wszedł
  w życie w dniu 01.01.2021 roku – zestawienie zmian w porównaniu do dotychczasowego systemu prawnego.
  a) Nowe ustawowe definicje.
  b) Prawa i obowiązki zamawiającego w nowym stanie prawnym.
  c) Nowe zasady zamówień.
 2. Nowa ustawa prawo zamówień publicznych, a wewnętrzne regulacje zamawiającego.
  a) Regulamin zamówień.
  b) Planowanie zamówień – plan postępowań i jego aktualizacja.
 3. Zamówienia publiczne w progu „krajowym i unijnym” z zachowaniem formy elektronicznej. Omówienie zagadnień związanych z elektronizacją zamówień publicznych.
  a) Rodzaje „podpisów elektronicznych” – jako „narzędzia” do elektronicznego udzielania zamówień publicznych. Zasady posługiwania się podpisem elektronicznym.
  b) Sposoby i zasady weryfikacji dokumentów opatrzonych podpisem elektronicznym.
  c) Przekazywanie dokumentów i korespondencji elektronicznie – opatrzonej podpisem elektronicznym z ważnym kwalifikowanym certyfikatem.
  d) Elektroniczna oferta.
 4. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania poniżej i powyżej progów unijnych na bazie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych – różnice proceduralne:
  a) Tryby podstawowe.
  b) Sposób przeprowadzenia postępowania.
  c) Dokumenty zamówienia (SWZ, opis potrzeb i wymagań, itp.).
  d) Analiza potrzeb.
  e) Czynności podejmowane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez strony postępowania.
  f) Komunikacja w zamówieniach.
  g) Nowe zasady otwarcia ofert.
  h) Czynności badania i oceny ofert.
  i) Odrzucenie oferty, wykluczenie wykonawcy, wybór oferty itd. …
 5. Postępowania „szczególne” – usługi społeczne. Aspekty społeczne.
 6. Nowe zasady i wymagania w zakresie zawierania umów o zamówienie publiczne.
  a) Klauzule abuzywne.
  b) Obowiązkowe zapisy umowy.
  c) Zmiana umowy.
  d) Odstąpienie od umowy.
  e) Raport z realizacji umowy.
 7. Środki ochrony prawnej w nowej ustawie Pzp.
 8. Dokumentowanie postępowania – archiwizacja dokumentacji – zasady, forma i warunki bezpieczeństwa.
 9. Indywidualne konsultacje z uczestnikami szkolenia.
Mężczyzna w korytarzu

Data

24 - 25 marzec 2021
Zakończone!

Czas

09:00 - 15:00

Koszt

952 zł netto

Etykiety

Dwudniowe,
On-line

Lokalizacja

On-line

Organizator

Vademecum - Konferencje i Szkolenia
Telefon
+48 71 341 85 10
Email
vade@vade.com.pl
Strona WWW
https://vade.com.pl

Prowadzący

 • Robert Bartkowski
  Robert Bartkowski
  Konsultant zamówień publicznych. Przeprowadził dziesiątki szkoleń zakresu szeroko rozumianych zamówień publicznych. Tysiące godzin rocznie spędza na pisaniu specyfikacji, sporządzaniu różnego rodzaju dokumentów, analiz, opinii i rozwiązywaniu problemów klientów. Wielokrotnie brał udział w specjalistycznych konsultacjach w różnych regionach kraju dla wielu podmiotów, często realizując zlecenia z terminem wykonania „na wczoraj”.

Comments are closed