Pakiet mobilności i jego implementacja na grunt przepisów krajowych

Pakiet mobilności, to przepisy mające regulować transport drogowy w ramach Unii Europejskiej. 8 lipca 2020 roku zostały przegłosowane, a 31 lipca przepisy zostały opublikowane.

Pierwsze zmiany w odniesieniu do czasu jazdy i odpoczynku kierowców w całej Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać od 20 sierpnia 2020 r., a kolejne sukcesywnie są wprowadzane.

Największa rewolucja wejdzie w życie od lutego 2022 roku.

Wprowadzenie pakietu mobilności w znacznym stopniu zmieni rynek transportowy, dlatego warto nabyć kompleksową wiedzę dotyczącą planowanych zmian. Jeśli nie wiesz na czym dokładnie polegają ustalenia pakietu mobilności i co oznaczają dla Twojej firmy, zapraszamy na nasze szkolenie.

Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom wykonującym międzynarodowy transport drogowy – zarówno na szczeblu zarządczym jak i wykonawczym. Szkolenie przedstawia wszelkie aspekty wdrożonych przepisów dotyczących m.in okresów jazdy i odpoczynku, by lepiej zrozumieć zachodzący proces zmian i dostosować przedsiębiorstwo transportowe do aktualnych wymogów.

Adresaci szkolenia:

 • właściciele firm transportowych obsługujących transport międzynarodowy;
 • osoby zarządzające i nadzorujące transport drogowy;
 • wszyscy pracownicy działów transportu drogowego;
 • osoby zajmujące się rozliczeniem i kontrolą czasu pracy kierowców.

Program szkolenia

 1. Czas pracy kierowców:
  • normy regulujące maksymalne okresy prowadzenia pojazdu oraz minimalne wartości przerw i odpoczynków
   – dla pojedynczego kierowcy
   – dla załogi
 2. Zmiany dokonane pakietem mobilności:
  • w zakresie czasu pracy kierowców,
  • nowe obowiązki dotyczące organizacji pracy kierowców i pojazdów,
  • kierowca jako pracownik delegowany i wpływ nowych regulacji na koszty osobowe,
  • systemy płac minimalnych w poszczególnych krajach.
 3. System kar związanych z naruszeniem przepisów związanych z czasem pracy,
  • wysokość kar w Polsce oraz ich omówienie na tle innych krajów Europy,
  • podmioty podlegające karaniu,
  • praktyka nakładania kar,
  • czas pracy a wymóg dobrej reputacji przedsiębiorcy i zarządzającego transportem,
  • podział deliktów administracyjnych na poważne, bardzo poważne, i najpoważniejsze,
  • tachografy – użytkowanie i błędy popełniane przez kierowców.
 4. Rozliczanie czasu pracy kierowców:
  • forma ewidencji i czas jej przechowywania – obecnie i po wejściu w życie zmian,
  • okresy i systemy rozliczeniowe.
 5. Praca w porze nocnej – ograniczenie do 10 godzin:
  • definicje formalne,
  • mechanizm tzw. „nakładania się dób”,
  • interpretacje organów kontrolnych,
  • nadchodzące zmiany.
 6. Metodologia kontroli na przykładzie Inspekcji Transportu Drogowego:
  • prawa i obowiązki kontrolującego,
  • prawa i obowiązki kontrolowanego,
  • dokumenty wymagane przy kontroli i podstawa obowiązku ich posiadania,
  • kontrola stanu technicznego,
  • protokół jako efekt końcowy kontroli,
  • błędy popełniane podczas kontroli, prowadzące do zwielokrotniania kar,
  • metodologia kontroli w siedzibie firmy.
 7. Podsumowanie i odpowiedzi na pytania

Cena zawiera:

 • Dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia.
 • Autorskie materiały szkoleniowe (w formie PDF – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia).
 • Zaświadczenia o przebytym szkoleniu dla każdego uczestnika.

Minimalne wymagania sprzętowe dla uczestników:

 • internet o prędkości powyżej 4mbp/s
 • aktualna wersja jednej z przeglądarek: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari
 • komputery z systemem Windows od wersji 7 w górę, lub MacOS od wersji 10
 • głośniki lub słuchawki
 • kamera, mikrofon

Dokonaj zgłoszenia

Udział w szkoleniu (1 osoba) 552 zł netto
Dostępne Bilety: 100
Bilety Udział w szkoleniu (1 osoba) zostały wyprzedane. Możesz spróbować wybrać inny bilet.
Dwie kobiety
Zgłoszenie Pobierz ofertę

Data

13 października 2021

Czas

09:00 - 15:00

Koszt

552 zł netto

Etykiety

On-line

Lokalizacja

On-line
Kategoria

Organizator

Vademecum - Konferencje i Szkolenia
Telefon
+48 71 341 85 10
Email
vade@vade.com.pl
Strona WWW
https://vade.com.pl

Prowadzący

 • Maciej Wyrzykowski
  Maciej Wyrzykowski
  Trener – tematyka prawna, dotycząca transportu i spedycji jest dla niego przedmiotem aktywności zawodowej od roku 2003. Wykładowca akademicki na studiach w zakresie transportu i logistyki w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Uczestnicy dotychczasowych szkoleń podkreślają bardzo praktyczne podejście podczas zajęć do analizowanych zagadnień problemowych, poparte oczywiście szeroką i interdyscyplinarną wiedzą zdobytą w pracy spedytora, kierownika transportu, kierowcy transportu drogowego, jak i Inspektora Inspekcji Transportu Drogowego. Prowadził wiele szkoleń i kursów, otrzymując bardzo dobre recenzje za przedstawiany ich uczestnikom zasób wiadomości oraz metodykę przekazywania wiedzy.. Zrealizował setki szkoleń dla firm zajmujących się ich organizacją jak i bezpośrednio dla podmiotów z sektora transportu i spedycji. Tematykę reguł dostaw Międzynarodowej Izby Handlowej podejmuje od kilku lat. Szkolenia w tym zakresie prowadził wielokrotnie. Formuły INCOTERMS 2020 jak i ich poprzednia wersja była i jest wielokrotnie przedmiotem prowadzonych przez trenera usług doradczych.

Comments are closed