Metody kierowania zespołem pracowników i zarządzanie przez cele

Szkolenie w zakresie metod kierowania zespołem pracowników i zarządzania przez cele obejmuje tematy takie jak budowanie zaangażowania zespołu, efektywna komunikacja, delegowanie zadań, identyfikacja celów strategicznych, monitorowanie postępów i skuteczna ocena wyników. Jest to szczególnie istotne w kontekście organizacji, gdzie skuteczne zarządzanie zespołem przekłada się na osiąganie strategicznych celów organizacji.

Co zyska pracodawca dzięki naszemu szkoleniu:

 • Budowa Systemu Motywacyjnego.
 • Uzyskanie możliwości zarządzania pracownikami, ich zadaniami, premiami i płacami w oparciu o relatywizowane, mierzalne osiągnięcia w czasie.

Program szkolenia

Wykładowca

Adresaci

Informacje organizacyjne

 1. 1
  Rozwój menadżera poziomu wyższego (misja, funkcja, obowiązek, droga).
  • Znane metody kierowania działaniami ludzi.
  • Co to takiego Techniki Wpływu?
  • Po co komu autorytet i co to takiego?
  • Czy można stosować techniki wpływania aby zbudować autorytet?
 2. 2
  Metoda “ix4” inspire, invent, iniciate, implement (Inspiruj, odkrywaj, rozpoczynaj, wprowadzaj).
 3. 3
  KAIZEN stosowane jako technika wpływu.
 4. 4
  “5x Why?” wpływanie przez zadawanie pytań.
 5. 5
  Zarządzanie Projektem jako najwyższa forma kwalifikacji w kierowaniu przez stosowanie wpływu.
  • Ocena Okresowa jako metoda aktywacji pracownika i technika wpływu na poziom realizacji zadań.
  • Arkusz oceny personalnej.
  • Oceniane 9 obszarów aktywności podwładnego.
  • Oceniane 5 stopniową skalą.
  • Spotkanie Oceny Okresowej.
 6. 6
  Co wiesz o konflikcie w organizacji i jak nim zarządzać?
  • 6 Faz Konfliktu.
  • Rodzaje konfliktów.
  • 5 Modeli postawy podwładnego wobec konfliktu.
  • Działania lidera zespołu w konflikcie „ Zarządzanie Zgodą” czyli 5 faz budowy zaufania.
  • 7 kroków aby poznać wartość stojącą za stanowiskiem podwładnego w konflikcie.
 7. 7
  Kierowanie podwładnymi poprzez zadawanie pytań.
 8. 8
  Fazy radzenia sobie ze Zmianą przez pracowników i metody przeprowadzenia personelu do kolejnych następnych faz przez zaangażowanego lidera zespołu.
  • Wyparcie, Opór, Próbowanie, Adaptacja.
 9. 9
  Jak wprowadzić tę metodę kierowania personelem.
  • Zarządzanie przez cele.
  • Cele ich cechy i parametry.
  • Jak budować cele i jak je delegować techniką dekretowania.
  • Kaskada celów organizacji.
 10. 10
  Technika Expose.
 11. 11
  Zachowanie lidera w zmianie.
  • Fazy radzenia sobie ze zmianą pracowników i metody przeprowadzenia personelu do kolejnych następnych faz przez zaangażowanego lidera zespołu.
  • Model GROW, metodyka rozmowy poświęconej delegowaniu celów.
 12. 12
  Cykl Deminga jako technika samokontroli realizacji zadań i elastyczności podjętych celów.
 13. 13
  Feed-back-echo, Informacja zwrotna „Echo” jako metoda codziennej komunikacji w zespołowej realizacji zadań.

Sławomir Zieliński

Wielokrotnie piastował kierownicze stanowiska w amerykańskich i niemieckich korporacjach. Prezes Dr Oetker Poland, Prezes Intersnack Poland, Dyrektor Finansowy EBS, Dyrektor Marketingu Bayer, Dyrektor Handlowy Schoeller, Field Menadżer i Trener w Johnson & Johnson Poland. Od kilku lat prowadzi własną, niezależną działalność konsultingowo doradczą na polu zarządzania zmianami, kontrolingu, restrukturyzacji i rozwoju. Zielona Budka, Jutrzenka SA, Colian, EBS, Bank Pocztowy, to tylko kilka organizacji, dla których pracował jako doradca. Bogate doświadczenia w pracy z ludźmi w procesie zmian, koronuje certyfikat Coacha ICC. Zawody; mgr inż. architekt, grafik projektant, specjalista d/s zarządzania, menadżer, Coach ICC, certyfikowany pilot Drona, /bezzałogowego helikoptera, służącego do zdalnego filmowania z lotu ptaka/. Prywatnie; od lat żegluje po morzu /posiada uprawnienia kapitana jachtowego/. Zakochany w kulturze śródziemnomorskiej. Ciągle rysuje i maluje.
 • Kierownicy i Liderzy Zespołów:
  • Osoby pełniące funkcje kierownicze, zarządzające zespołami i odpowiadające za osiąganie celów zespołu.
 • Dyrektorzy i Menadżerowie:
  • Osoby na szczeblach kierowniczych, które mają wpływ na strategię organizacji i zarządzają różnymi dziedzinami działalności.
 • Specjaliści ds. Rozwoju Zespołów:
  • Osoby odpowiedzialne za rozwijanie umiejętności i efektywności zespołów w organizacji.
 • Trenerzy ds. Zarządzania:
  • Osoby prowadzące szkolenia w obszarze zarządzania, które chcą przekazać praktyczne umiejętności związane z kierowaniem zespołem i osiąganiem celów.
 • Przedsiębiorcy i Właściciele Firm:
  • Osoby zarządzające małymi lub średnimi firmami, które chcą doskonalić umiejętności zarządzania i skutecznie kierować zespołami.
 • Pracownicy Działów HR:
  • Specjaliści ds. zasobów ludzkich, którzy chcą rozwijać umiejętności zarządzania zespołami w organizacji.
 • Osoby Planujące Karierę Kierowniczą:
  • Osoby, które aspirują do pełnienia funkcji kierowniczych w przyszłości i chcą zdobyć wiedzę z zakresu skutecznego kierowania zespołem.

Korzyści dla uczestników:

 • Będziesz potrafił dostrzec, kim jesteś jako menedżer i czego oczekuje od Ciebie organizacja jako od człowieka;
 • Poznasz swoje indywidualne preferencje, styl zarządzania i mechanizmy, które tobą kierują w zmianie;
 • Nauczysz się stosowania kilku metod kontroli nad sobą oraz obserwacji podwładnych;
 • Przekonasz się, czy warto opanować techniki zarządzania unikając rządzenia;
 • Poznasz metodykę zarządzania przez Cele;
 • Będziesz wiedział(a) jak wprowadzić zarządzanie przez Cele w swojej organizacji;
 • Dowiesz się, na jakim poziomie możesz jeszcze rozwijać swoje kierownicze kwalifikacje;
 • Usprawnisz swoje metody oceny i rozwoju podwładnych;
 • Opanujesz możliwości zarządzania pracownikami, ich zadaniami, premiami i płacami w oparciu o relatywizowane, mierzalne osiągnięcia w czasie, metodą w której nie występuje konflikt lub można go użyć dla dobra organizacji.

Korzyści dla pracodawcy:

 • Budowa Systemu Motywacyjnego.
 • Uzyskanie możliwości zarządzania pracownikami, ich zadaniami, premiami i płacami w oparciu o relatywizowane, mierzalne osiągnięcia w czasie.

Korzyści dla uczestników:

 • Będziesz potrafił dostrzec, kim jesteś jako menedżer i czego oczekuje od Ciebie organizacja jako od człowieka;
 • Poznasz swoje indywidualne preferencje, styl zarządzania i mechanizmy, które tobą kierują w zmianie;
 • Nauczysz się stosowania kilku metod kontroli nad sobą oraz obserwacji podwładnych;
 • Przekonasz się, czy warto opanować techniki zarządzania unikając rządzenia;
 • Poznasz metodykę zarządzania przez Cele;
 • Będziesz wiedział(a) jak wprowadzić zarządzanie przez Cele w swojej organizacji;
 • Dowiesz się, na jakim poziomie możesz jeszcze rozwijać swoje kierownicze kwalifikacje;
 • Usprawnisz swoje metody oceny i rozwoju podwładnych;
 • Opanujesz możliwości zarządzania pracownikami, ich zadaniami, premiami i płacami w oparciu o relatywizowane, mierzalne osiągnięcia w czasie, metodą w której nie występuje konflikt lub można go użyć dla dobra organizacji.

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Rozwój menadżera poziomu wyższego (misja, funkcja, obowiązek, droga).
 2. Znane metody kierowania działaniami ludzi.
 3. Co to takiego Techniki Wpływu?
 4. Po co komu autorytet i co to takiego?
 5. Czy można stosować techniki wpływania aby zbudować autorytet?
 6. Metoda “ix4” inspire, invent, iniciate, implement (Inspiruj, odkrywaj, rozpoczynaj, wprowadzaj).
 7. KAIZEN stosowane jako technika wpływu.
 8. “5x Why?” wpływanie przez zadawanie pytań.
 9. Zarządzanie Projektem jako najwyższa forma kwalifikacji w kierowaniu przez stosowanie wpływu.
 10. Ocena Okresowa jako metoda aktywacji pracownika i technika wpływu na poziom realizacji zadań.
 11. Arkusz oceny personalnej.
 12. Oceniane 9 obszarów aktywności podwładnego.
 13. Oceniane 5 stopniową skalą.
 14. Spotkanie Oceny Okresowej.
 15. Co wiesz o konflikcie w organizacji i jak nim zarządzać?
 16. 6 Faz Konfliktu.
 17. Rodzaje konfliktów.
 18. 5 Modeli postawy podwładnego wobec konfliktu.
 19. Działania lidera zespołu w konflikcie „ Zarządzanie Zgodą” czyli 5 faz budowy zaufania.
 20. 7 kroków aby poznać wartość stojącą za stanowiskiem podwładnego w konflikcie.
 21. Kierowanie podwładnymi poprzez zadawanie pytań.
 22. Fazy radzenia sobie ze Zmianą przez pracowników i metody przeprowadzenia personelu do kolejnych następnych faz przez zaangażowanego lidera zespołu.
 23. Wyparcie, Opór, Próbowanie, Adaptacja.
 24. Co to da Tobie?
 25. Co to umożliwi Twoim podwładnym?
 26. Co to przyniesie całej organizacji?
 27. Gdzie i dlaczego to nie zadziała? Jakie są ryzyka.
 28. Jak wprowadzić tę metodę kierowania personelem.
 29. Zarządzanie przez cele.
 30. Cele ich cechy i parametry.
 31. Jak budować cele i jak je delegować techniką dekretowania.
 32. Kaskada celów organizacji.
 33. Technika Expose.
 34. Czy umiesz przewidzieć zachowanie twojego podwładnego w sytuacjach manipulacyjnych, gdy zastosujesz techniki wpływu?

Dzień 2

 1. Znane metody i style w zarządzania podwładnym.
 2. Co to jest zarządzanie poprzez cele?
 3. Zbadasz rzeczywistość, rozpoznasz możliwości, poznasz techniki.
 4. Dlaczego „Tak” dla takiego typu kierowania ludźmi.
 5. Co to da Tobie?
 6. Co to umożliwi twoim podwładnym?
 7. Co to przyniesie całej organizacji?
 8. Gdzie i dlaczego to nie zadziała? Jakie są ryzyka.
 9. Jak wprowadzić tą metodę kierowania personelem.
 10. Uruchomienie Zarządzania przez cele.
 11. Cele ich cechy i parametry.
 12. Jak budować cele i jak je delegować techniką dekretowania.
 13. Kaskada celów organizacji.
 14. Technika Expose.
 15. Zachowanie lidera w zmianie.
 16. Fazy radzenia sobie ze zmianą pracowników i metody przeprowadzenia personelu do kolejnych następnych faz przez zaangażowanego lidera zespołu.
 17. Wyparcie, Opór, Próbowanie, Adaptacja.
 18. Technika przeprowadzenia podwładnych przez każdą z faz zmiany.
 19. Model GROW, metodyka rozmowy poświęconej delegowaniu celów.
 20. Pytania otwarte i pytania zamknięte w procesie badania rzeczywistości, możliwych opcji i wyboru sposobu dla realizacji celów przez pracownika.
 21. Technika uzyskania potwierdzenia przyjęcia delegowanych zadań przez pracownika.
 22. Rozmowa stylem partycypacyjna.
 23. Rozmowa stylem konsultacyjnym.
 24. Rozmowa stylem informacyjnym.
 25. Cykl Deminga jako technika samokontroli realizacji zadań i elastyczności podjętych celów.
 26. Feed-back-echo, Informacja zwrotna „Echo” jako metoda codziennej komunikacji w zespołowej realizacji zadań.

Nie znalazłeś terminu szkolenia? Obecnie realizujemy je jedynie w formule zamkniętej.

Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o możliwości przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla Twojej organizacji.