Komunikacja handlowa i budowanie relacji

Techniki komunikacji mają ogromne znaczenie w procesie handlowym.

Rozwijanie tych technik pozwala na bardziej precyzyjne formułowanie komunikatów oraz efektywniejszą współpracę z klientami i w efekcie buduje trwałe, oparte na zaufaniu pomosty między przedsiębiorstwem a klientem.

Podczas szkolenia poszukamy równowagi między formą a treścią, czyli jak panować nad mową niewerbalną, by właściwie został zrozumiany przekaz werbalny.

Uczestnicy uświadomią sobie własny wpływ na budowanie relacji i zaufania w pracy z klientem.

Przeanalizujemy czynniki generujące sytuacje trudne, jak i sposoby na radzenie sobie z nimi na różnych etapach. Przyjrzymy się dokładnie różnym preferencjom komunikacyjnym i wypracujemy sposoby na takie formułowanie komunikatów, by były adekwatne do sytuacji i potrzeb naszego rozmówcy. 

Program szkolenia

 1. Rola komunikacji interpersonalnej w miejscu procesie sprzedaży i obsługi Klientów
  • Proces komunikacji: kanał, kodowanie, dekodowanie informacji oraz błędy po stronie nadawcy i odbiorcy
  • Najważniejsze elementy skutecznej komunikacji: kto? co? do kogo? po co?
  • Spójność wypowiedzi, zgodność komunikacji werbalnej i niewerbalnej, rola intencji
  • Kluczowa rola pytań – rodzaje pytań, zastosowanie, stosowanie w sytuacji przekonywania, wywierania wpływu, budowania zaufania
 2. Umiejętność budowania relacji z klientami
  • Czynniki wpływające na dobrą atmosferę
  • Zaufanie jako podstawa dobrej współpracy
  • Komunikaty i zachowania budujące i rujnujące zaufanie pomiędzy współpracownikami
  • Nieformalne relacje – jak je budować z klientami
 3. Jak prowadzić dialog z Klientem
  • Gry Klientów – relacja, współczucie, siła, nieznajomość warunków,
  • Najczęstsze metody wykorzystywane podczas rozmów w celu manipulowania rozmówcą
   • Odwołanie się do autorytetu
   • Generalizacja i konformizm
   • Technika odzwierciedlania zachowań i zwrotów rozmówcy
   • Prośby o przysługę
   • Zachowania deprecjacyjne
   • Metoda faktów dokonanych
   • Wykorzystanie techniki wyuczonej bezradności
   • Pokazywanie korzyści w przyszłości
   • Wzbudzanie poczucia winy
   • Wykorzystanie zasady wzajemności
 4. Trudne sytuacje podczas rozmów z Klientami
  • Skąd biorą się obiekcje? Dyskusja moderowana / praca w parach / wnioski
  • „Bank obiekcji” związanych z ofertą. Warsztaty stolikowe – praca w grupach / prezentacja efektów / podsumowanie / wnioski
  • Techniki obchodzenia obiekcji – „magiczne słowa i zwroty”
   • Prezentacja „magicznych zwrotów” służących do przeramowania.
   • Praca w grupach nad obiekcjami z listy z wykorzystaniem poznanych technik.
   • Demonstracja wypracowanych rozwiązań w scenkach.
  • Skuteczna finalizacja – techniki finalizacji rozmowy
 5. Komunikacja a konflikt
  • Komunikaty generujące i wzmacniające konflikt: Komunikat „Ty”, ocena, założenie, stereotyp, generalizacja
  • Komunikaty zmniejszające napięcie – komunikat „Ja”, opinia, formułowanie intencji
  • Praktyka komunikacji „win-win”
 6. Typy komunikatów w zależności od osobowości – trening technik
  • Podstawowe wymiary osobowości i ich znaczenie w kontekście nadawania i odbierania komunikatów
  • Typologia PEKA – indywidualna analiza uczestników
  • Praktyczne wykorzystanie i przećwiczenie formułowania komunikatów do różnych typów osobowościowych
  • Różne typy potencjalnych rozmówców.

W cenie uwzględniono koszty:

 • 16 godzin lekcyjnych intensywnych warsztatów,
 • materiałów szkoleniowych i pomocniczych,
 • serwisu kawowego oraz lunchu,
 • imiennego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Miejsce szkolenia:
WenderEdu Business Center, ul. Św. Józefa 1/3, Wrocław

Informacja dodatkowa:
Koszt noclegu w WenderEdu Business Center w pok. 1-os. ze śniadaniem wynosi 170 zł brutto

ZASTRZEŻENIE COVIDOWE

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia, zmiany jego terminu lub zmiany formuły ze szkolenia stacjonarnego na szkolenie ON-LINE, jeśli przed rozpoczęciem zajęć zostaną wprowadzone obostrzenia związane z organizacją spotkań (w tym szkoleń)  w salach konferencyjnych.

Data

17 - 18 maj 2022
Zakończone!

Czas

09:00 - 16:00

Koszt

1 190 zł netto

Etykiety

Dwudniowe,
Wrocław

Lokalizacja

Wrocław

Organizator

Vademecum - Konferencje i Szkolenia
Telefon
+48 71 341 85 10
Email
vade@vade.com.pl
Strona WWW
https://vade.com.pl

Prowadzący

 • Paweł Kacprzak
  Paweł Kacprzak
  Trener, konsultant, z 25-letnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w realizacji projektów rozwojowych dla kadry zarządzającej, handlowców, pracowników administracji samorządowej. Doświadczenia trenerskie i doradcze zdobywał w realizacji projektów dla czołowych firm sektora budowlanego, produkcyjnego, bankowego, informatycznego, FMCG, farmaceutycznego i innych. Doświadczenie zawodowe: zrealizował przeszło 4000 szkoleń podczas których zostało przeszkolonych ponad 45000 pracowników, menadżerów, właścicieli różnych firm i instytucji. W roku 2009 otrzymał tytuł wzorowego Trenera Warszawskiego Instytutu Bankowości, podczas szkoleń realizowanych w roku 2012 w ramach projektu EFS dla Mazowieckiego Centrum Szkoleń (realizacja 32 szkoleń) – średnia ocena 4,95 w skali 5 punktowej. Realizacja kilkuset sesji coachingowych i mentoringowych dla menadżerów z kilkudziesięciu firm.

Comments are closed