Kodeks Pracy po zmianach od 01 sierpnia 2022 r.

Działy HR wielu firm z uwagą przyglądają się zmianom, które zostaną wprowadzone
w Kodeksie Pracy od 01 sierpnia br. Wpłyną one na sposób funkcjonowania  pracodawców i pracowników.

Co czeka na pracodawców od 01 sierpnia?

 • Zmiany w umowach o pracę, warunkach zatrudnienia i wzorach dokumentów,
 • Zmiany w uprawnieniach związanych z rodzicielstwem ,
 • Zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • Zmiany w ustawie o zwolnieniach grupowych,
 • Zmiany w ustawie o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług – nowe obowiązki informacyjne pracodawcy delegującego,
 • Uregulowanie pracy zdalnej

O nich wszystkich dowiesz się na praktycznych warsztatach ON-LINE.

Program szkolenia

I MODUŁ – WDROŻENIE DYREKTYW UNIJNYCH W PRZEPISACH KP

I.   Zmiany w umowach o pracę, warunkach zatrudnienia i wzorach dokumentów

 1. Umowa na okres próbny
  • przedłużenie umowy ponad 3 miesiące o czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy
  • uzależnienie długości umowy na okres próbny od zamierzonego okresu trwania umowy o pracę na czas określony
  • ponowne zawarcie umowy na okres próbny
 2. Umowa na czas określony
  • obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy
  • konsultacje ze związkami zawodowymi
  • roszczenie pracownika o przywrócenie do pracy albo uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne
  • jak formułować przyczyny rozwiązania umowy
 3. Zmiana treści umowy o pracę  – wzór umowy
 4. Zmiana treści informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 KP) – wzór informacji
 5. Pracownik delegowany do pracy za granicą – nowy zakres informacji – wzór informacji
 6. Wniosek o zmianę warunków zatrudnienia
 7. Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy – wzór informacji
 8. Szkolenia niezbędne do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku
 9. Zmiana przepisów antydyskryminacyjnych – aktualizacja informacji dotyczącej równego traktowania w zatrudnieniu (wzór informacji)
 10. Zakaz zakazu jednoczesnego zatrudnienia u innego podmiotu a zakaz konkurencji

II. Zmiany w uprawnieniach związanych z rodzicielstwem – wdrożenie dyrektywy UE 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. work-life balance)

 1. Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej
 2. Urlop opiekuńczy na opiekę nad dzieckiem lub członkiem rodziny
 3. Nowe gwarancje trwałości zatrudnienia
 4. Zmiany w urlopie rodzicielskim
  • nowy wymiar urlopu rodzicielskiego
  • podział na części
  • łączenie pracy zawodowej z korzystaniem z urlopu rodzicielskiego
 5. Zmiany w urlopie ojcowskim
 6. Obniżona norma czasu pracy a zwolnienie na zdrowe dziecko (zmiany w art. 188 KP)
 7. Elastyczna organizacja czasu pracy rodzica dziecka do 8 r.ż.
 8. Nowy katalog wykroczeń pracodawcy przeciwko prawom pracownika
 9. Elektronizacja wniosków pracowniczych

III. Zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

IV. Zmiany w ustawie o zwolnieniach grupowych

V. Zmiany w ustawie o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług – nowe obowiązki informacyjne pracodawcy delegującego

VI. Przepisy przejściowe

II MODUŁ – POZOSTAŁE ZMIANY W KP W 2022 r. i 2023 r.

 1. Praca zdalna
  • praca zdalna na polecenie pracodawcy w stanie epidemii oraz innych stanach zagrożenia
  • praca zdalna
 2. Badanie przez pracodawcę stanu trzeźwości alkomatem oraz stanu po użyciu środków działających podobnie do alkoholu
 3. Wynagrodzenie minimalne oraz minimalna stawka godzinowa w 2023 r.

Minimalne wymagania sprzętowe dla uczestników:

 • komputer lub telefon z dostępem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa,
 • głośniki lub słuchawki,
 • kamera, mikrofon

Cena zawiera:

 • 7 godzin dydaktycznych warsztatów.
 • Dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia.
 • Autorskie materiały szkoleniowe (w formie PDF – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia).
 • Zaświadczenia o przebytym szkoleniu dla każdego uczestnika.

zarzadzanie organizacja
Pobierz ofertę

Data

8 sierpnia 2022
Zakończone!

Czas

09:00 - 15:00

Koszt

599 zł netto

Etykiety

On-line

Lokalizacja

On-line

Organizator

Vademecum - Konferencje i Szkolenia
Telefon
+48 71 341 85 10
Email
vade@vade.com.pl
Strona WWW
https://vade.com.pl

Prowadzący

 • Anna Stokłosa
  Anna Stokłosa
  Radca prawny. Dyrektor Departamentu Obsługi i Doradztwa Spraw Pracowniczych Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz The Catholic University of America (Waszyngton, USA). Ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Uczestnik międzynarodowych konferencji naukowych. Specjalista w zakresie prawa pracy, zagadnień kadrowych oraz ochrony danych osobowych. Prowadzi własną kancelarię prawną. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach kontrolnych i sądowych. Doświadczony oraz uznany audytor kadrowo- płacowy oraz trener.

Comments are closed