HR Compliance i zarządzanie ryzykiem personalnym

Ciągłe zmiany prawne, gospodarcze, społeczne oraz rozwój nowych technologii wymagają od firm zarządzania różnego typu ryzykami, które mogą narazić je na poważne straty finansowe lub problemy prawne.

Coraz więcej przedsiębiorstw wdraża więc tzw. systemy Compliance, mające na celu zapewnienie zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz dobrymi praktykami i normami etycznymi.

Niezwykle ważnym i niedocenianym obszarem systemu zarządzania ryzykiem jest polityka HR, gdyż zakres zagrożeń powodowanych przez „czynnik ludzki” jest bardzo szeroki.

Program szkolenia obejmuje niezbędny dla każdego pracodawcy zestaw informacji nt. HR Compliance, m.in.:

 • Jak wdrożyć system HR Compliance, aby rzeczywiście spełniał swoją rolę?
 • Jak identyfikować potencjalne obszary ryzyka w swojej firmie i minimalizować możliwość ich wystąpienia?
 • Jakie są możliwości zarządzania najważniejszymi obszarami ryzyka personalnego poprzez odpowiednie procedury wewnętrzne?
 • Jak postępować w przypadku naruszenia przepisów prawa i procedur przez pracownika?

Program szkolenia

 1. System HR Compliance
  • Cele systemu Compliance
  • Zgodność z prawem i dobre praktyki
  • Zarządzanie ryzykiem personalnym – jak zidentyfikować potencjalne obszary ryzyka w danej firmie i minimalizować możliwość ich wystąpienia
  • HR Compliance a Employer Branding
 2. Procedury wewnętrzne i ich praktyczne zastosowanie
  • Misja i wartości firmy
   • Jak sprawić, aby nie były pustymi hasłami?
   • Czy pracownicy muszą w pełni podzielać wartości firmy?
  • Regulaminy Pracy i Wynagradzania
   • Zakres obowiązkowych regulacji
   • Jakie dodatkowe zagadnienia warto uregulować, jeśli nie planujemy wdrożenia innych procedur wewnętrznych?
  • Kiedy warto wdrożyć odrębne procedury i co w nich uregulować, m.in.:
   • Kodeks etyki
   • Regulamin pracy zdalnej – na co warto zwrócić szczególną uwagę?
   • Procedury dotyczące bezpieczeństwa epidemicznego – obszary podwyższonego ryzyka
   • Procedury monitoringu i ochrony danych osobowych (RODO)
   • Polityka przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi – kiedy wdrożyć, jak dostosować zakres regulacji do specyfiki firmy, praktyczne rozwiązania ułatwiające zgłaszanie i wyjaśnianie przypadków niewłaściwych zachowań
   • Polityka mediów społecznościowych (Social Media Policy) – kiedy wdrożyć, na jakie kwestie zwrócić szczególną uwagę?
   • Standardy ubioru i wizerunku (Dress Code) – czy są potrzebne w każdej firmie, co warto uregulować?
   • Standardy obsługi klienta/ dbałość o wizerunek pracodawcy – znaczenie i obszary zastosowania
  • Korzyści z wdrożenia efektywnych procedur wewnętrznych
  • Efektywna komunikacja procedur oraz zapewnienie ich znajomości i przestrzegania przez pracowników
 3. Naruszenie przepisów i procedur przez pracownika
  • Postępowanie pracodawcy w przypadku naruszenia przepisów Prawa pracy i/lub wewnętrznych procedur przez pracownika
  • Ocena negatywnych skutków działania pracownika
  • Odpowiedzialność pracownika za naruszenie dobra firmy i jej wizerunku
  • Zakres możliwych konsekwencji dla pracownika
zarzadzanie organizacja

Data

11 maja 2022
Zakończone!

Czas

09:00 - 15:00

Koszt

552 zł netto

Etykiety

On-line

Lokalizacja

On-line

Organizator

Vademecum - Konferencje i Szkolenia
Telefon
+48 71 341 85 10
Email
vade@vade.com.pl
Strona WWW
https://vade.com.pl

Prowadzący

 • Dorota Strzelec
  Dorota Strzelec
  Psycholog pracy, konsultant ds. zarządzania kadrami, doświadczony trener. Ukończyła zarządzanie kadrami, studia magisterskie na Uniwersytecie SWPS w Warszawie o specjalności Doradztwo Zawodowe, studia podyplomowe z Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej oraz szkolenie z Coachingu Kryzysowego akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychotraumatologiczne. W ostatnich latach była zaangażowana w realizację projektów dotyczących kształtowania właściwych relacji pracowniczych oraz zapobiegania nierównemu traktowaniu – opracowywała kompleksowe procedury antymobbingowe, prowadziła szkolenia dla pracowników i menedżerów w zakresie zarządzania konfliktami oraz rozpoznawania przejawów dyskryminacji i mobbingu. Wielokrotnie była członkiem komisji prowadzącej u pracodawców postępowania wyjaśniające. W ciągu ostatnich 15 lat realizowała liczne projekty dotyczące kształtowania właściwych relacji pracowniczych oraz zapobiegania nierównemu traktowaniu i mobbingowi. Prowadziła projekty rekrutacyjne oraz programy outplacement dla specjalistów i kadry kierowniczej, doradzała międzynarodowym firmom w zakresie doskonalenia procedur zarządzania i dostosowania polityki personalnej do wymogów polskiego prawa. Dokonywała analizy i zarządzania ryzykiem personalnym, zarządzania zmianą i komunikowania zmian w procesach restrukturyzacji i zwolnień grupowych. Koordynowała jedno z pierwszych badań nt. polskiego Pokolenia Y i jego aspiracji zawodowych.

Comments are closed